Jaktnyheter

Så vill EU införa blyförbud

Inom några år kan det bli ett totalförbud i de 27 EU-länderna mot att jaga med blyammunition och använda bly vid fiske. Foto: Gettyimages, montage

Nu kommer förslaget från EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, om att det blir ett totalförbud mot blyammunition och att använda bly vid fiske i EU-länderna. För sportskyttar kan det bli vissa undantag. Men för dem som jagar med hagel- eller kulvapen gäller det att hitta alternativammunition under olika långa övergångsperioder.

"}}

Det är på uppdrag från EU-kommissionen som EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, presenterat hur ett totalförbud mot blyammunition och bly vid fiske kan landas i EU-länderna.

Fem års övergångsperiod

• Hagelpatroner med bly förbjuds både för försäljning och användning med en övergångsperiod på fem år. När det gäller sportskytte med blyhagel föreslås dock att det ska kunna göras nationella undantag med strikta villkor för att blyhaglet inte får påverka i omgivningarna. Här konstaterar ECHA att undantag kan behövas främst för de olympiska tävlingsskyttarna.

• Centralantänd kulammunition med bly får en övergångsperiod på 18 månader när det gäller 5,6 millimeters-kulor eller större.

• Centralantända kulpatroner under 5,6 millimeter och kantantända patroner, som .22-ammuniton, har en övergångsperiod på fem år.

Polis, militär och tullpersonal berörs inte av förbudsförslaget.

Det görs även undantag för det civila skyttet inomhus, eftersom det där finns kulfång och det bedöms att blyet samlas upp på ett säkert sätt.

• Omedelbart förbud föreslås för drop off-fiske med blysänken.

Vill värna fågellivet

• Blysänken i övrigt eller drag med bly förbjuds för försäljning och användning med en femårig övergångsperiod på tre eller fem år, beroende på om vikten är över eller under 50 gram.

Förslaget finns här:

Från den 24 mars har till exempel skyttar, jägare och fiskare ett halvår på sig att lämna in synpunkter om förbudsförslaget.

Kemikaliemyndigheten motiverar totalförbudet mot bly vid fiske och jakt med att det behövs för att bland annat värna fågellivet och människors hälsa om det äter viltkött. Minst 127 miljoner fåglar riskerar blyförgiftning årligen, påstår ECHA. Cirka en miljon barn kan utsättas för blyförgiftning på grund av viltköttskonsumtion, hävdar även EU:s kemikaliemyndighet.