Jaktnyheter

Så tycker svenskarna om vildsvinsstammen

60 procent tycker att vildsvinsstammen är för stor. Men i år har den minskat 25-30 procent. Foto: Getty Images

Tidningen ATL presenterar idag en stor opinionsundersökning om vad svenskarna tycker om vildsvinsstammen. Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent tycker i sin tur att det är förvånansvärt många som har en åsikt i frågan.

"}}

ATL, Lantbrukets Affärstidning har beställt en opinionsundersökning av undersökningsföretaget Novus. Under några dagar i februari genomfördes 1002 intervjuer med ett representativt urval av allmänheten i Sverige i åldern 18-79 år.

Frågan är hur svenskar i allmänhet ställer sig till vildsvinsstammens storlek.

Sex av tio tycker stammen är för stor, medan den näst största gruppen har svarat ”vet ej”. Ett fåtal (1 procent) tycker att stammen är för liten och nio procent att den håller lagom storlek.

Stammen har minskat

Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker det är olyckligt att frågan ställdes innan man visste att stammen har gått ner 25-30 procent.

– Den verklighet vi har i dag är en annan. Men samtidigt hade vi nog inte fått himlaomvälvande skillnad i svar. Rätt många verkar tro att vi kommer att drunkna i vildsvin och att jägarna inte klarar av det. Men vi har faktiskt bevisat att vi kan det, säger Daniel Ligné.

Minskningen av vildsvinsstammen beror troligtvis på en kombination av olika faktorer.

– Vi spekulerar men jag tror mörkerriktmedel har spelat väldigt stor roll. Förra våren var ingen bra vildsvinsvår och jägarna har lärt sig att jaga vildsvin, säger Ligné.

Mer oroad är han över den nygamla formen av salmonella som dykt upp. Det finns ganska många rapporter om döda kultingar i framförallt Södermanland, Östergötland och Skåne.

– Det skulle kunna bero på salmonella. Men det är också svårt att veta om vi har fler döda kultingar eller om vi bara är mer uppmärksamma och rapporterar oftare.

Tuffast i Småland

I Småland bor flest personer (80 procent) som tycker att vildsvinsstammen är för stor. Något Daniel Ligné känner igen. Men områden som är hårt drabbade behöver nödvändigtvis inte ha den största populationen.

– Där finns det många små lantbruk ute i skogen vilket gör att det blir svårt at freda alla åkrar. I Sörmland har vi ofta stora bruksenheter och då kan det räcka med att en jägare är ute en natt vid en åker. Men för att freda samma areal i Småland kanske det krävs 30-40 jägare.

30 procent vet ej

Den näst största svarsgruppen har ingen åsikt i vildsvinsfrågan, men Ligné förvånas snarar över hur många som har en åsikt.

– Dels finns ju bara vildsvin i typ en tredjedel av landet och folk i stan träffar aldrig på vildsvin och borde knappast kunna ha en negativ åsikt. Men det återspeglar också ett mediaklimat där man snappar upp krigsrubriker om vildsvin som gör många obefogat rädda.

Är folk rädda om sina trädgårdar eller för att vistas i skogen?
– För att röra sig i skogen. Vi får jättemycket frågor när det är bär- och svampsäsong. Men det är intressant. En tredjedel av alla stockholmare uppger att de är så rädda för björn att de inte plockar bär och svamp, men det finns inte ens björn i Stockholmsområdet. Det handlar om attityder, säger Daniel Ligné.

Ont om kött

Förbundet jobbar för att visa en sann och realistisk bild när det kommer till vildsvin. Bland annat med projektet Glada vildsvinet, en foodtruck med hamburgare och korv gjorda på vildsvin.

– Vi har ganska tydligt kunnat se att om man har ätit vildsvinskött så ändrar man attityd och kan se en uppsida, inte bara en uppbökad trädgård. Men i år har stammen minskat och vi har pratat med viltslakterier och vilthanteringsanläggningar som inte får tag på vildsvinskött nu. Det är lite ironiskt, när vi jobbat jättehårt för det, säger Daniel Ligné.

ATL:s Novusundersökning visar också på åsiktsskillnader i åldersgrupper och partitillhörighet.