Jaktnyheter

Så slipper du matförgiftning orsakad av vildsvinskött

60 procent av vildsvinen i Axel Sannös studie bar på farliga magsjukebakterier. Han lägger fram sin doktorsavhandling i höst. Foto: Privat och Gettyimages
Uppsala (JJ) En ny svensk studie visar att 60 procent av vildsvinen bär på farliga matförgiftningsbakterier. I Jaktjournalens webbradio ger SLU-forskaren Axel Sannö handfasta tips på hur man hanterar vildsvinskött på ett säkert sätt.
Axel Sannö har gjort två studier – dels på två svenska gods och dels i cirka 30 lokala populationer varifrån jägare skickat in kött för provtagning. Det visade sig att 75-80 procent av populationerna och 60 procent av vildsvinen i studien hade magsjukebakterierna salmonella och yersinia. Därför är det ytterst viktigt att köttet hanteras på ett säkert sätt, påpekar Axel Sannö.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21