Jaktnyheter

Så ska spanska vildsvin stoppas

Vildsvin skapar problem i Spaniens turistområden, där många svenskar bor. Foto: Getty Images.

Den snabbväxande vildsvinsstammen i turistområdet Mijas i södra Spanien skapar problem. Bland annat har sterilisering av de vilda djuren föreslagits.

Vildsvin orsakar problem på spanska sydkusten, där många svenskar bor. Vildsvinen söker mat bland sopor i bostadsområden och vållar trafikproblem, det skriver Sydkusten.es.

Efter att förslag om att använda pilbåge och jakt kritiserats överväger kommunledningen i nu Mijas alternativa metoder för att hantera den växande stammen.

Bland annat har miljöorganisationer föreslagit att de vildsvin ska steriliseras. Men det förslaget har skrotats då man bedömer det svårt att fånga de vilda djuren.

Enligt Sydkusten.es har nu universitetet i Barcelona kontaktats. Där söker man råd om man kan utfodra djuren med specialanpassat foder som eventuellt skulle kunna hjälpa till att kontrollera vildsvinens förökning.

Dock vet man inte om detta foder funkar i verkligheten.