Så ska jakten på vargen i Stockholm gå till

Stockholm (JJ) Länsstyrelsen har fått ta emot drygt 80 överklaganden av skyddsjakten på en närgången vargtik. Jakten är dock i full gång. – Vi försöker hitta henne så fort som möjligt, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

Cirka 85 överklaganden av skyddsjakten hade kommit in på torsdagskvällen. Jakten är dock i full gång. Arkivbild: Mats Tapper

Vargtiken har dräpt får och andra tamdjur men framförallt varit extremt närgången mot människor som rastat hundar.

Hennes beteende har förändrats under det halvår hon funnits i Stockholm. Den senaste tiden har hon också börjat närma sig människor.

Det blev för mycket för länsstyrelsen i Stockholm som nu beslutat om skyddsjakt.

Dödshot

Myndighetens personal nu fått ta emot dödshot.

– Det finns en hotbild, mer kan jag inte säga. Saken hanteras av länsstyrelsens säkerhetsansvarige, säger Arne Söderberg.

På torsdagskvällen hade det kommit in cirka 85 överklaganden på skyddsjakten, bland annat från Miljöpartiet i Stockholm.

Det blir Förvaltningsrätten i Stockholm som får avgöra vilka organisationer och andra överklagande som har talerätt i ärendet.

Bland extrema vargvänner på Facebook höjs röster för att vargtiken ska flyttas. Jakten är dock i full gång.

Tar hjälp av spårhund

– Vi har utsett en jaktledare som i sin tur plockat ut jägare som får delta. Hittills är det ett fåtal jägare inblandade, säger Arne Söderberg.

Jägarna letar nu aktivt efter vargtiken. Under sina sex månader i området har hon gått ungefär samma vägar och hennes stråk är kända.

Jägarna har ingen hjälp av hennes GPS-sändare. Den sänder inga signaler sedan den 12 oktober.

– Jakten får inte bedrivas i Tyresta nationalpark. Men det är gott om skogar i andra delar av vargtikens område. Det är egentligen bara ett litet område i nordväst som är riktigt tätbebyggt, säger Arne Söderberg.

Specialtränad rovspårhund kommer att kunna användas i jakten.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser