Jaktnyheter

Så många björnar får fällas i Gävleborg på licensjakten

Gävleborgs läns länsstyrelse har nu beslutat om tilldelningen vid kommande licensjakt på björn. Totalt 60 björnar får fällas i länet. Jakten startar som vanligt den 21 augusti.
– En tilldelning på 60 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet. En tilldelning på 60 individer syftar till att nå länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt till kommande spillningsinventering.” säger Marielle Cambronero vid Enheten för Natur, Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande.

Resultatet av spillningsinventering i kombination med ett antal avräkningsfaktorer har lett till att länets björnstam uppskattats till 448 individer.

Det finns med andra ord fler björnar i länet än vad viltförvaltningsdelegationen satte som mål 2014. Då beslutades om ett förvaltningsmål på 360 björnar.

De 60 björnarna som får fällas på årets licensjakt fördelas mellan samma två delområden som tidigare år. I det västra området får 47 björnar fällas och i det östra kustnära området får 13 björnar fällas. Läs hela beslutet här>>