Jaktnyheter

Så kan utländska jägare få förtur i fjälljakten

"Vi vill inte göra stora förändringar i lagarna som berör jakt och fiske i renbetesland innan kommittén är klar med sitt arbete om två år" skriver de socialdemokratiska debattörerna med anledning av renmarkskommitténs delbetänkande. Arkivbild: Per Jonson

Människor som bor i Sverige har förtur i småviltsjakten i fjällen från 25 augusti till 15 september. Men det finns möjlighet för utländska jägare att också få förtur - om de kan visa på närmare anknytning till Sverige.

"}}

– I de vanligaste fallen handlar det om svenska medborgare som är bosatta utomlands, eller personer som jobbar i Sverige eller äger en en fastighet här, berättar Peter Jonsson, jakthandläggare vid länsstyrelsen.

Ett aktuellt exempel är en norrman, som äger en fastighet i Västerbotten.

– Vi går in i fastighetsregistret och kollar vem som äger lagfarten, säger Peter Jonsson.

Den aktuelle Norrmannen har meddelats beslut om förtur i fjälljakten. Förturen gäller till hösten 2025.

Måste äga fastigheten

Länsstyrelsens personal inskärper dock i beslutet villkoret är att mannen kvarstår som ägare till fastigheten i Västerbotten.

”Länsstyrelsen vill påminna om att kriteriet för att få jaga är det du äger en fastighet i Sverige, vilket gör att du måste äga fastigheten i Sverige under tiden du jagar och inte bara under ansökningstiden. Du förlorar möjligheten att köpa en jakttillstånd under angiven tid om ägarförhållanden ändras”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

– Vid ett ägarbyte finns inte förutsättningen längre att hävda ”närmare anknytning till Sverige”, kommenterar jakthandläggare Peter Jonsson.

Hittills i år har länsstyrelsen i Norrbotten fått in 56 ärenden där människor hävdar närmare anknytning till Sverige och vill ha förtur till fjälljakten. Det är en mindre ökning jämfört med föregående år.