Jaktnyheter

Så kan en död räv orsaka botulism och död hos kor

Farliga bakterier som orsakar botulism kan växa till i kadavret efter en död räv. Foto: Gettyimages
35 småländska kor dog nyligen av botulism sedan en död räv rullats in i en ensilagebal som korna åt av. Fallet har lett till flera frågor till redaktionen och därför har Jaktjournalen sökt svar hos Karin Persson Waller, statsveterinär på SVA.
Karin Persson Waller vid Statens veterinärmedicinska anstalt väljer att svara på våra frågor skriftligt. Vad är det för bakterier som orsakar botulism, och var finns de? Sjukdomen orsakas av mycket giftiga ämnen, så kallade botulinumtoxiner, som under vissa förutsättningar produceras av bakteriearten Clostridium botulinum. Bakterien förekommer över hela världen och återfinns i jord och vattenrik miljö där lämningar av djur och insekter bidrar till goda, syrefattiga tillväxtbetingelser för bakterien. Hur kan en död räv sprida botulism via en ensilagebal? Det är mest troligt att räven dog av andra orsaker och att kroppen blev förorenad av botulinumbakterier från marken efter döden. Förhållandena i ruttnande kadaver är förmånliga (t ex syrefattig miljö) för att bakterierna ska kunna växa till och gifter bildas. Detsamma gäller om kadaver kommit med i t ex en ensilagebal som också innebär en syrefattig miljö. Det har ingen betydelse vilket djurslag kadavret kommer ifrån. Om t ex nötkreatur äter foder som innehåller botulinumtoxin kan de bli sjuka i botulism. Blir rävar sjuka? Det mest troliga är att räven dog av andra orsaker. Rävar kan få botulism men enligt Henrik Uhlhorn på SVA:s känner man inte till några sådana fall hos vilda rävar. Det finns dock sjukdomsutbrott där farmade rävar blivit sjuka via förorenat foder, skriver Karin Persson Waller.

Förlamar andningsmuskulaturen

Jaktjournalen skrev om fallet med de 35 döda korna i småländska Ljungby här. Folkhälsomyndigheten skriver så här om botulism: ”Sjukdomen orsakas av ett bakteriegift (ett toxin) som är ett av de starkaste man känner till. Ett ”snapsglas” rent botulinumtoxin skulle räcka till att döda hela Sveriges befolkning. Toxinet blockerar nervimpulserna till tvärstrimmig muskulatur och ger förlamningar i bland annat andningsmuskulaturen.”
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21