Jaktnyheter

Så försvarar ministern upphandlingen av allmänna uppdraget

Socialdemokratiska landsbygdsministern Jennie Nilsson och värmländske riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson debatterade allmänna uppdraget i Riksdagen på torsdagen. Bild: Skärmdump Riksdagens webb-TV, montage

På tisdagen försvarade landsbygdsmininster Jennie Nilsson den hårt kritiserade upphandlingen av delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag.

"}}

Jaktjournalen har rapporterat om de frågor som värmländske kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson ställt till socialdemokratiska landsbygdsministern Jennie Nilsson.

Därför var det på interpellationsdebatt i Riksdagen.

”Helt barockt”

Kjell-Arne Ottosson konstaterade att i talarstolen att föreningar som vill förbjuda jakt nu vill ha medel från de pengar som jägarkåren samlat in genom det statliga jaktkortet.

– Alltså, det här är ju helt barockt. Kan ministern garantera att dessa föreningar inte får pengar ur Viltvårdsfonden? frågade Kjell-Arne Ottosson.

Moderaterna Lars Beckman, John Widegren och Alexandra Anstrell tog också till orda i debatten.

Se interpellationsdebatten och hur jordbruksminister Jennie Nilsson svarar här.