Jaktnyheter

Så försöker norrmännen utrota CWD

Nu görs ett försök att utrota CWD-smittan i Norge. Arkivbild: Gettyimages

De norska myndigheterna tar nu krafttag för att utrota den fruktade CWD-smittan hos hjortdjur. Ökat jakttryck är en av åtgärderna.

"}}

– Vi står i ett vägskäl i hanteringen av CWD. Om vi inte kommer i gång tidigt nog med omfattande jakt måste vi sannolikt ge avkall på möjligheten att utrota sjukdomen, säger Ingunn Midttun Godal, administrativ direktör vid Mattilsynet till Jakt & Fiske.

Här är åtgärderna:

* Minska bestånden av vildren och andelen handjur på Hardangervidda.

* Förhindra att vildrenar vandrar från Hardangervidda till andra områden.

* Arbeta för att vildrenar bättre kan utnyttja sina respektive områden och snabbt ta bort sjuka djur.

* Reducera och hålla bestånden av älg, hjort och rådjur runt Hardangervidda på en låg nivå.

* Ställa krav på bruk av salt till betesdjur.

* Fortsätta med reglerna om att slaktavfall från jakt i områden med CWD ska övertäckas.

En viktig åtgärd, enligt de norska myndigheterna, är att reducera andelen vildrenar av hankön, djur som är mer än 3,5 år gamla, till ett minimum. Detta eftersom vuxna handjur vandrar längre sträckor och i ökad omfattning bär CWD-smitta.