Jaktnyheter

Så fixar du åteln

Istället för att köpa kompletta åtelkit, kan du göra mycket själv. Jaktjournalen guidar dig genom två olika alternativ. Foto: Joakim Martinsson

I stället för att köpa ett komplett åtelkit går det att spara mycket pengar genom att köpa utrustningen styckvis, utan att behöva tumma kvaliteten. Jaktjournalen presenterar i den här artikeln två åtelalternativ som vi har testat med gott resultat.

"}}

När Jaktjournalen startade detta projekt var vår målsättning att bygga två åtlar så billigt som möjligt utan att tumma på kvaliteten.

Det kanske går att få det lite billigare, men det var detta vi kom fram till med vetskap om att produkterna håller hög kvalitet. Vissa saker, så som blåtunna och toppkrona fanns att köpa billigast på Blocket.

Det finns olika fördelar med de två olika alternativen. Men det dyrare alternativet, som vi har valt att kalla Åtel 1, är att föredra. Arbetet förenklas när du kan hissa fodertunnan via vinschen upp och ner.

Vårt andra alternativ, Åtel 2, kräver att man klättrar upp på ställningen för att fylla på majs. Det kan vara en säkerhetsrisk när man klättrar upp med en 30 kilos majssäck under armen. Dock är priset väldigt attraktivt och åteln uppfyller alla andra krav som vi ställer på en åtel.

Investering

Som extra tilltugg för vildsvinen har vi monterat en majssten från företaget Svingott till en kostnad på 249 kronor på Åtel 1.

Vi ville även ha en kamera med lång batteritid och som tar bra bilder, valet föll på kameran Pro-Optics för 2495 kronor. När det kom till SIM-kort köpte vi Hylte-sim för 509 kronor. Hylte-sim ger ett abonnemang på 12 månader och skickar 7 000 bilder per år, man kan enkelt fylla på SIM-kortet via en hemsida – tämligen underhållsfritt.

Både kameran och SIM-kortet inköptes från Hylte Jakt & Lantman. Vår totala investeringskostnad hamnade på 5 481 kronor för Åtel 1, vilket är mer än skäligt för en fullutrustad vildsvinsåtel.

Förbrukningskostnader

Jag vill inte att fodret i spridaren tar slut, men hur ska jag veta hur länge majsen räcker och när måste jag fylla på? Egentligen är det ganska enkelt, ställ ner spridaren till en sekund. Trä en påse över spriden och tryck på testknappen. Väg därefter majsen du har i säcken.

Man kan säga att en liter majs ungefär väger 0,8 kilo. Vi fick fram att vår Genzo foderspridare spred ut 610 gram varje sekund vid 100 procent motoreffekt och med fulladdat batteri. Om vi bibehåller en sekund, kommer tunnan inte behöver fyllas på 157 dagar.

Förbrukningskostnaden baseras på att majsen kostar 3,5 kronor kilot. Priset blir således 779 kronor per år och 222,6 kilo majs per år. Vi förbrukar även en saltsten till en kostnad för 85 kronor och en tre liters tjärburk för 169 kronor per år.

Vår förbrukningskostnad, med majs, tjära och saltsten hamnar på 1033 kronor per år.

Åtel 1

Åtel 1

Verktyg:

Skruvdragare

Såg

Borrkasset

Hålborr

Blocknyckel 8,10,13 och 19

Gör så här:

1. Tag fram toppkronan och montera linhjulet. Dra åt muttern så den sitter fast. Linhjulet ska löpa lätt.

2. Montera alla stolparna i toppkronan och dra åt dem med medföljande skruvar.

3. Dra vajern genom linhjulet så du lätt kan fånga upp den när du reser ställningen.

4. Res ställningen.

5. Montera vinschen 150 cm från bottenändan på ena stolpen.

6. För in vajern i vinschen och veva in vajern.  

7. Ta av locket på tunnan och gör två markeringar mitt för varandra, 15-20 cm från överkant på locket.

8. Borra två 10 mm hål där du har markerat.

9. Ta fram Genzo foderspridare och skruva av själva fästet. Sätt den i botten av tunnan och gör markering för hålet där majsen ska komma ut och de fyra fästena som håller fast foder spridaren. Borra upp det stora hålet med hålborret och de fyra mindre hålen med 5 mm borr. Montera ihop fästet till foderspridaren.

10. Montera ihop galgen efter medföljande monteringsanvisning.

11. Montera galgen på tunnan.

12. Fäst galgen i vajern, hissa upp till arbetshöjd och montera spridaren i fästet.

13. Montera de tre 150 cm långa reglarna 200 cm upp på stolparna.

14. Montera batteri till foderspridaren och ställ in hur många sekunder och vilken tid spridaren ska vara aktiverad.

15. Fyll tunnan med majs.

Tag fram toppkronan och montera linhjulet. Dra åt muttern så den sitter fast. Linhjulet ska löpa lätt.

Montera ihop galgen efter medföljande monteringsanvisning.

Fäst galgen i vajern, hissa upp till arbetshöjd och montera spridaren i fästet.
Montera de tre 150 cm långa reglarna 200 cm upp på stolparna

Åtel 2

Åtel 2

Verktyg:

Skruvdragare.

Såg.

Borrkasset

Hålborr

Blocknycklar 8,10 & 13

Gör så här:  

1. Montera ihop spridaren med tunnan.

2. Montera på alla stolparna i tunnans hål och res ställningen.

3. Montera på tre 140cm långa reglar 160cm från botten på stolpen på ställningen.

4. Montera dit två tvärgående 180cm långa reglar.

5. Montera batteri till spridaren och ställ in hur många sekunder och vilken tid spridaren ska vara aktiverad.

6. Fyll tunnan med majs.

Fodertunnan är utformat med tre hål som du kan stoppa stolparna i.

Text & Foto:
Joakim Martinsson