Jaktnyheter

Så blir lodjursjakten 2019 – JUST NU: Västernorrland klar

Besluten om vinterns lojakt tas av länsstyrelserna. Foto: Gettyimages
Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.
I Stockholms län blir det jakt på tre lodjur. Jaktområdet är från Mälaren och upp i de norra länsdelarna. Förvaltningsmålet i Stockholm är fem till sju föryngringar. Man har konstaterat fem. I Jönköpings och Kalmar län får totalt fem lodjur fällas i jakten. I Västra Götaland är tilldelningen sju lodjur. Länsstyrelsen i Värmland har medgett jakt på nio lodjur och i Västmanland är kvoten två djur. I Örebro har länsstyrelsen beslutat att tilldelningen blir tre lodjur – varav två söder om vägarna E18 och E20. I Dalarna har länsstyrelsen beslutat om ingen jakt och hänvisat till de senaste inventeringsresultaten som visade på 6,5 föryngringar för länet vilket också är länets miniminivå. Gävleborg: Ingen jakt.

Norra förvaltningsområdet

I Jämtland sänks tilldelningen kraftigt – 15 lodjur får fällas, att jämföra med 33 förra året.

I Västernorrland får totalt 8 djur fällas. Två lodjur inom Ånge kommun. Två inom församlingarna Holm, Liden och Indal i Sundsvalls kommun och fyra djur får fällas inom Sollefteå kommun.

I Västerbotten blir tilldelningen 16 lodjur fördelat på två olika områden. I Jämtland väntas beslut om jakten under februari och i Norrbotten den 19 februari.

Inventeringsresultat stoppar i Gävleborg

– Det är ett beslut vi tagit mot bakgrund av inventeringsresultaten, säger chefen för Natur & vilt på länsstyrelsen i Gävleborg, Joel Isensköld, till Jaktjournalen. Inte heller i Uppsala län blir det någon lodjursjakt i vinter. Man har hittat 11,5 familjegrupper vilket är lägre än de 12 familjegrupper Naturvårdsverket beslutat att länet ska ha. – Trenden under senare år är ganska tydlig. Även om förutsättningarna för inventering varierar från år till år så har antalet lodjur minskat sedan toppåren för 8-10 år sedan, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Sebastian Olofsson på myndighetens hemsida.

Jämtland dröjer med besked

– Vi vill hinna inventera så mycket det går innan vi tar beslut om jakt, säger Emma Andersson på länsstyrelsen i Jämtland. – Vi väntar till i februari för då kan vi också se hur jakten ska fördelas i länet, säger Gunnar Ledström, handläggare på länsstyrelsen i Västernorrland. I Norrbotten är beskedet att det inte blir någon lodjursjakt. Enligt inventeringsresultaten ligger antalet under de 17 familjegrupper som är miniminivån.

Olika jakttider

I norra rovdjursförvaltningsområdet får licensjakt bedrivas från 1 mars och längst till och med den 15 april. Det gäller länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. I de övriga länen är jakttiden 1 mars till 31 mars. Den här artikeln uppdateras fortlöpande med länsstyrelsernas beslut om lodjursjakt i de olika länen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21