Jaktnyheter

Så blir licensjakten på björn i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu beslutat om tilldelningen. Foto: GettyImages

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu fattat beslut om årets licensjakt på björn. Precis som tidigare år har antalet björnar som får fällas ökat eftersom förvaltningsmålet har sänkts.

"}}

I länet får högst 70 björnar fällas: 55 i det västra jaktområdet och 15 björnar i det östra. Det aktuella förvaltningsmålet för björn i Gävleborg är 300 björnar enligt årets beslut.

Årets tilldelning baseras på resultat från spillningsinventeringen 2017 som visade på cirka 841 björnar totalt i det inventerade området som även inkluderar Dalarna och Värmlands län. 508 av de björnarna bedömdes höra till Gävleborg län.

Sänkt förvaltningsmål

”En tilldelning på 70 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer därmed att sänka björnstammen i länet. Då länets förvaltningsmål har sänkts tillåter länsstyrelsen i år jakt efter fler björnar än tidigare. Anledningen till att tilldelningen inte är ännu större är för att möjliggöra ett jämnstort jaktuttag över tid, istället för stora fluktuationer mellan åren, och att vi på så sätt når länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt. Länsstyrelsen använder sig av samma beräkningsmodell som tidigare år för att kunna utvärdera vår förvaltning av björnstammen efter att nästa inventering genomförts 2022.” säger Marielle Cambronero vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg, i ett pressmeddelande.

2019 var tilldelningen 50 björnar, 2020 60 björnar och i år blir det alltså 70 björnar.

Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av anmäld åtel. Likt förra året har länsstyrelsen satt ett sista datum för anmälan av åtel, vilket är senast den 30 juni 2021.