Jaktnyheter

Så blir björnjakten i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland meddelar idag hur många björnar som får fällas under årets licensjakt. Foto: Per Jonson

Länsstyrelsen i Jämtland har nu beslutat om tilldelningen för årets licensjakt på björn. Ny områdesindelning ska minska skadorna på rennäringen.

"}}

Licensjakten får utföras inom åtta jaktområden i länet och pågå från 21 augusti till som längst 15 oktober.

Totalt handlar det om 200 björnar.

Fler än tusen björnar inventerade

Hösten 2020 beräknades björnstammen i Jämtland till 1 044 björnar, en ökning med 137 björnar sedan den senaste spillningsinventeringen 2015.

Länsstyrelsen har i år infört en ny områdesindelning för att rikta jakten till de mest skadeutsatta områdena för att minska skador på rennäringen. Det handlar främst om nordliga samebyars kalvningsområden.

Ska gynna ”psykosociala förutsättningar”

Björnjakten ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild och bidra till ”psykosociala förutsättningar” för befolkningen i Jämtland. Målsättningen är enligt länsstyrelsen att bibehålla trygghet och acceptans kring rovdjur.

Sveriges lantbruksuniversitet stora undersökning av svenskas attityder till stora rovdjur, redovisades förra veckan. I undersökningen är det Jämtlands län som har flest medborgare som kan acceptera björn i sin närhet, 65 procent, medan det nationella snittet ligger på cirka 50 procent.

Förvaltningsmålet minskas

De 200 björnar som får fällas under årets licensjakt är ett resultat att förvaltningsmålet på 650 individer.

– Vi bedömer att det kraftigt ökade uttaget är nödvändigt för att dels uppnå syftet med licensjakten, dels för att minska björnstammen till förvaltningsmålet inom en femårsperiod, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Jakten kommer uppdelas på åtta områden i stället för tidigare fyra.

Under årets jakt kommer två besiktningsstationer upprättas och vara belägna i Lit och Strömsund. Precis som tidigare kontaktar Länsstyrelsens besiktningsperson skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

– Det kommer rent praktiskt vara en utmaning för oss att hantera det ökade uttaget och vi vill med besiktningsstationerna möjliggöra en mer effektiv hantering av björnarna i de områden där flest björnar förväntas fällas, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fördelningen

Björnhona som återföljs av ungar samt de ungar som följer björnhonan (avsett ålder) får inte fällas. Länsstyrelsen rekommenderar jägarna att inte skjuta ensamma årsungar.

Länsstyrelsen kan under pågående jakt omfördela kvoten mellan jaktområdena.

Så här fördelas områdena för licensjakten på björn. Karta från länsstyrelsen Jämtlands län.

Tilldelning per område:

Område 1 högst 30 björnar får fällas

Område 2 högst 30 björnar får fällas

Område 3 högst 20 björnar får fällas

Område 4 högst 34 björnar får fällas

Område 5 högst 12 björnar får fällas

Område 6 högst 14 björnar får fällas

Område 7 högst 32 björnar får fällas

Område 8 högst 28 björnar får fällas