Jaktnyheter

Så blir björnjakten 2019 i Gävleborg

Tilldelningen i årets björnjakt i Gävleborg blir den samma som i fjol - 50 björnar. Foto: Gettyimages
Nu har länsstyrelsen i Gävleborg beslutat om tilldelningen i höstens björnjakt.
Totalt får 50 björnar fällas. SVT Gävleborg rapporterar att områdesindelningen också blir den samma som vid fjolårets jakt – 40 björnar i det västra området och 10 i det östra. Viltförvaltningsdelegationen har bestämt att Gävleborg ska ha 360 björnar. Med spillningsinventeringen som underlag beräknar länsstyrelsens personal att det finns 448 björnar i länet. – En tilldelning på 50 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet. En tilldelning på 50 individer syftar till att inom en femårsperiod, då det är dags för nästa spillningsinventering i länet, nå länets förvaltningsmål på ett kontrollerat sätt, säger Sara Waern vid Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande som refereras av SVT.