Jaktnyheter

Ryska tajgafästingen tar över

Över 80 procent av fästingar som samlats in i Norrbotten och skickats till SVA för analys, består av den så kallade tajgafästingen. Foto: SVA

82 procent av alla insamlade fästingar i Norrland är den så kallade ryska tajgafästingen. Tajgafästingen kan bära på två varianter av TBE-viruset som är farligare för människan, än det europeiska TBE-viruset.

Vid en insamling av fästingar 2018 hittade Statens veterinärmedicinska anstalt ett 20-tal tajgafästingar (lxodes persulcatus). Då hade etablerade populationer av fästingen bara hittats i områden längs Norrlandskusten. Men insamlingen 2018 visade att den brett ut sig.

Utbredd i norr

2019 initierade SVA därmed åter en insamling av fästingar, och bad allmänheten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län att skicka in fästingar.

SVT Norrbotten rapporterar nu att av 325 inskickade fästingar, utgör 82 procent av fallen tajgafästingen.  I Västerbotten var det endast sex procent av 141 analyser och i Jämtland tre procent av 80 analyser.

Farligare typ av TBE

Tajgafärstingen har invaderat österifrån och troligtvis söker de sig till Norrbotten på grund av klimatet. Tajgafästingen finns bland annat i Sibirien och Mongoliet.

– Tajgafästingen ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland. Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. Betydelsen av att fästingar sprids norrut och sambandet med en eventuell ökning av fästingburna sjukdomar är inte helt klarlagd, säger Anna Omazic, forskare, SVA.

Sveriges vanligaste fästing kan sprida den europeiska TBE-virustypen som årligen orsakar hjärninflammation hos cirka 400 personer i landet.

SVA uppger att Tajgafästingen kan vara en mer aggressiv typ av TBE-virus, som sibirisk- och far eastern-TBE, som har högre dödlighet hos människa.

En utbredning av tajgafästingen leder alltså till ökad risk för allvarlig TBE i norra delarna av landet.

Här kan du läsa om hur man kan skicka in fästingar till SVA.