Jaktnyheter

Ryggskada och gammal skottskada hittad på Älvkarlebyvargen

En kota i ländryggen hade kollapsat på vargtiken som avlivades av djurskyddskäl i Älvkarleby. Foto: Länsstyrelsen Uppsala
Nu har den avlivade vargtiken i Älvkarleby obducerats. Personalen på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittade en kollapsad ryggkota och en förmodad, gammal och utläkt skottskada.
Länsstyrelsens personal skriver på myndighetens hemsida att det var helt rätt beslut av länsstyrelsens personal att avliva vargtiken. Myndigheten skriver att vargtiken, som var åtta år gammal, hade flera skador. En kollapsad ländkota anges vara orsaken till att hon släpade bakkroppen efter sig och uppvisade symtom på förlamning. Dessutom hittade SVA:s personal det som bedöms som en utläkt skottskada, men den ska inte ha bidragit till den delvisa förlamningen hos vargtiken. Den gamla skottskadan har polisanmälts.

”Lucka i lagsiftningen”

Det var i början av november som länsstyrelsens viltkameror fångade vargtiken på bild. Hennes kroppshållning var vanställd och hon hade svårt att röra bakbenen. Den 29 november fick länsstyrelsen tips om att allmänheten hittat spår efter vargtiken. Länsstyrelsens personal åkte dit, spårade upp vargen och avlivade henne. Länsstyrelsen uppger på sin hemsida att en ”lucka i lagstiftningen” förhindrade att avlivningen skedde tidigare. – Vi kommer att undersöka vilka möjligheter det finns att justera lagstiftningen för att underlätta avlivning av allvarligt skadat vilt, säger länsstyrelsens vilthandläggare Sebastian Olofsson, på hemsidan för länsstyrelsen i Uppsala.