Jaktnyheter

KRÖNIKA: Rovdjursstövare förlorare med nya jakttiderna

De nya jakttiderna begränsar de rovdjursjagande hundarna och är en produkt av regeringens kompromissande med bland andra Miljöpartiet. Därför kan det bli en ännu större rysare nästa gång jakttiderna ska ses över, skriver Anders Ljung, Jaktjournalens chefredaktör. Foto: Getty Images/privat/fotomontage JJ

Jägarna med rovdjursstövare tillhör förlorarna med de nya jakttiderna. Hundar som förföljer lodjur har fått säsongen kortad en halv månad och får bara släppas fram till 15 mars, om inte licensjakten pågår fortfararande. Rävjakt med hund är slut redan sista februari istället för 15 mars.

"}}

De som vill specialisera hunden på vargjakt har fått ännu mer begränsad tid för jaktträning. Tidigare gick det att träna hunden för vargjakt från november till sista februari. Nu är det 1 december till 15 januari, om inte licensjakt på varg pågår senare i januari.

Här är det extra tråkigt att regeringen varit för svag mot de aktörer som vill begränsa löshundsjakten. Istället borde det göras allt för att värna hundförarna med rovdjursjagande hundar. Det är de här jägarna som verkligen behövs när de växande varg-, lo- och björnstammarna måste regleras.

Även hundtiderna för grävling har begränsats med start 21 augusti istället för 1 augusti.

I gengäld får hundar som förföljer älg släppas fram till 31 januari, vilket verkligen kan ifrågasättas när det gäller vad som är etiskt rimligt i vissa fall i norra Sveriges snöförhållanden. Tiderna för släpp av älghundar går hand i hand med älgjakten avslutas den sista januari i hela Sverige. Därmed förlängs älgjakten med så mycket som två månader längst upp i norr, medan älgjakt i februari slopas i södra Sverige.

Oro i jägarleden

De nya jakttiderna träder i kraft från den 1 juli i år. Tillkännagivandet av det slutliga regeringsbeslutet föregicks av oro i jägarleden hur mycket regeringen skulle kompromissa för att göra samarbetspartnern Miljöpartiet och värnarsidan nöjda. Men det handlar också om påtryckningar från brukarsidan i form av skogs- och jordbruksnäringen.
Här går det att konstatera att resultatet är en produkt av utbrett kompromissande. Det blev till exempel inte allmän jakttid på kronhind utanför skötselområden, som bönder och skogsägare jobbat för. I gengäld blev det utökad jakt på kronkalv under perioden 16 augusti till 31 januari.

När det gäller älgjakten kan respektive länsstyrelse i norr fortsätta besluta om brunstuppehåll i jakten. Det blev heller inte grönt ljus för ännu längre jakttid på älg, ända in i hela februari.

Ripjakt i fjällen förintas

Den stora överraskningen är att fjälljakten på ripa avslutas redan den 15 februari i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. I praktiken innebär det att vinterjakten på ripa i fjällen inte bara förkortas en månad, den förintas när det inte går att jaga i mars. Det är en seger för Miljöpartiet, enligt Kjell-Arne Ottosson KD:s jaktpolitiske talesperson. Minst lika troligt är att det även handlar om en eftergift efter påtryckningar från samer och värnarsidan.

Utökad bockjakt

Men det som verkligen lett till reaktioner från jägarna, främst på sociala medier, är utökad bockjakt.

Nästa år går det att ha smyg- och vakjakt på bock i hela Sverige under tiden 1 maj till 15 juni.

En del jägare ser nyordningen som en katastrof för rådjursstammarna. De stora bockarna behövs i aveln och ska inte fällas under våren, hävdas det.

Det är svårt att ta den kritiken på allvar. I så fall skulle rådjursstammarna i de ”Tjernobyl-län“ som hittills haft bockjakt på våren ha helt förstörda rådjursstammar på grund av den jakten.

Det vore smartare om den svenska jägarkåren istället fokuserar på att bara rösta på riksdagspartier som verkligen värnar om jakten och viltvården och inte hamnar i konstiga kompromisslägen. Annars kan det bli en ännu större rysare nästa gång jakttiderna ska ses över.