Ledare

Rovdjurskampanjen rivstartar

Foto: Per Jonson
För 14:e året i följd startar nu Jaktjournalens rovdjurskampanj den 1 augusti. Sveriges största viltvårdskampanj som bara blir större och viktigare för varje år. Det är ingen överdrift att påstå att allt fler jägare upptäckt vikten av en kontinuerlig predatorjakt.
Att flera forskningsprojekt visat betydelsen av att hålla nere predatorerna är naturligtvis intressant. Men den kanske värdefullaste kunskapen är när man själv får se resultatet av rikligare föryngringar av allt småvilt, och även bland de icke jaktbara arterna.

Förberedelser

Efter alla år med Rovdjurskampanjen och kontakt med deltagare har vi fått mängder av vittnesmål om hur värdefull predatorjakten är för övrigt vilt. Vi har också kunnat se hur jägarna utvecklat sina jaktmetoder och inte minst förstått vikten av att förbereda jakten. De som valt att satsa på fällfångst vet vikten av att placera fällan på rätt plats. Och just uttrycket ”rätt plats” är inget definitivt, marker förändras av avverkningar, nya skogsvägar och ibland bebyggelse. Det är just här utmaningen ligger, är man inte vaken på detta kan en fångstsäsong fort bli mager. Duktiga fångstmän har full koll och jobbar med fällorna även under icke jaktsäsong, inte minst viktigt är det att förse fällan med mat även när den är avgillrad.

Tillvaratagande

Räven är en av de populäraste viltarterna inom ramen för Rovdjurskampanjen. Rävjakten är också något som ökar överlag, vi har fått populära jaktformer som lockjakt på räv och inte minst rävjakt med drivande hund. De jägare som lyckats ta fram en bra rävstövare kan räkna med fulltecknad almanacka under säsongen. Vad som dessutom är glädjande är en tydlig trend där fullpälsade rävar pälsas och tanas trots låga skinnpriser. Men i stället för influenser från modeindustrin har nu inredningsintresset medfört att bra tillvaratagna rävskinn står högt på önskelistan.

Fullt i alla revir

Forskare vid ett pågående rävprojekt i Skan-dinavien menar att rävstammen är så stor att det är fullt i alla revir. Men vi har fortfarande väldigt mycket att lära om räven. Det visar inte minst de gps-märkta rävarna i forskningsprojektet. En räv vandrade ut 20 mil på en vecka, en annan räv 29 mil på en månad. Och en del rävar håller sig på små revir. Men vi vet också att revirens storlek varierar beroende på biotop. Självklart kom-mer vi att fortsätta följa forskningsprojektet, garanterat har vi något att lära även om vi är duktiga på att jaga räv. Glöm inte att rapportera dina predatorer till Rovdjurskampanjen 2016/2017. Skitjakt!