Jaktnyheter

Rovdjursföreningen lyckas stoppa järvjakt

Förvaltningsrätten har stoppat en av de beslutade järvjakterna i Jämtland - efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen. Arkivbild: Gettyimages

Rovdjursföreningens företrädare har lyckats stoppa en av skyddsjakterna på järv i Jämtland.
- Sker skyddsjakten på våren riskerar vi att honor skjuts och ungar svälter ihjäl, säger Nicklas Rumm, handläggare på länsstyrelsen.

"}}

Det är beslutat om skyddsjakt på sammanlagt nio järvar i Jämtlands län. Det handlar om två jaktområden där sammanlagt fem järvar får skjutas i Mittådalens sameby, samt fyra järvar som får avlivas i Tåssåsens sameby.

Sent på tisdagseftermiddagen meddelade förvaltningsrätten i Luleå att jakten i ett område i Mittådalen stoppas, så kallad inhibition i väntan på slutligt avgörande.

– Jakten i Tåssåsen är inte överklagad, så den fortsätter. Men ännu har ingen järv skjutits där, säger Nicklas Rumm på länsstyrelsen.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som överklagat. Föreningens företrädare vänder sig emot att järvar jagas i förebyggande syfte. De pekar på att det inte finns någon akut skadesituation.

Svältande järvungar

Nicklas Rumm förklarar:

– De största problemen med järvar brukar inträffa i mars-april och när renarna ska upp till kalvningsområdena i fjällen. Då har järvarna ungar och om vi beslutar om skyddsjakt är dilemmat att järvar som har ungar kan skjutas och vi riskerar att ungar svälter ihjäl. Det har vi försökt runda genom att besluta om förebyggande skyddsjakt på hösten, säger Nicklas Rumm.

Enligt vinterns inventering finns det 320 järvar bara i Jämtlands län. Det är en uppskattning byggd på de 51 honor med ungar som kunnat konstateras. Varje kull multipliceras med omräkningsfaktorn 6,27, som beräknas vara antalet järvar per föryngring.

”Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet om skyddsjakt efter fem järvar inom Mittådalens sameby tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Överväger överklagan

Det nya för i år var att alla jägare med jakträtt i områdena, alltså vanliga älgjägare, får delta i skyddsjakten. Den hjälpen riskerar att gå förlorad i det ena jaktområdet i Mittådalen om beslutet från förvaltningsrätten dröjer.

– Vi diskuterar om vi ska överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition, säger Nicklas Rumm.