Jaktnyheter

Rovdjur hindrar renar att följa växtligheten

Kungsbacka (JJ) Sveriges Lantbruksuniversitet rapporterar om ett nytt forskningsprojekt som visar problemen renar har att följa växtligheten i områden med hög rovdjursnärvaro. Renarna kan inte "surfa på den gröna vågen" när de rör sig från fjäll till kustlandskap, visar GPS-data.
I ett svensk-norskt forskningsprojekt användes GPS-data från 319 renar från sju olika samebyar (tre fjällsamebyar och fyra skogssamebyar), där det också fanns olika mycket björn. Resultaten visade att renar i områden med hög björntäthet inte följde grönskans utveckling lika bra, som där det fanns lite björn, och därmed inte använde betesmarkerna optimalt. I områden med mycket björn, framför allt i skogssamebyarna, rörde sig dessutom renarna mer än i områden där björntätheten var lägre. Forskarna beskriver det som att renen ”surfar på den gröna vågen” av växtlighet, som kommer fram efter att snön smälter bort, för att nyttja de allra finaste och mest lättsmälta växterna. Detta ger en långvarig tillgång till bete där det finns en optimal balans mellan beteskvalitet och betestillgång, skriver SLU. Resultatet av studien visar att om renarna inte får tillgång till bra bete under sommaren försämrar det deras möjlighet att bygga upp sina kroppsreserver inför vintern. Det påverkar även tillväxten hos kalvarna, vilket påverkar produktionen och därmed ekonomin i renskötseln.