Jaktnyheter

Ripjägare ska kollas extra mycket i naturreservat

Länsstyrelsens naturbevakare i Västerbotten ska bland annat kolla jakten på fjällripa vid Tärnasjön och om terrängkörningslagen följs. Foto: länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbotten gör under de kommande två åren särskilda tillsynsinsatser kring Tärnasjön i Vindelfjällens naturreservat. Syftet är att följa upp hur regler och lagar följs. Ripjägare i området kan därmed räkna med extra koll av länsstyrelsens naturbevakare.

Tärnasjön är ett populärt område för fiske, småviltjakt och friluftsliv. Länsstyrelsen gör en insats med både naturbevakare och tillsynspersoner ör att kartlägga och förebygga överträdelser mot lagar och föreskrifter.

Den extra bevakningen vid Tärnasjön gäller om fiskare har giltigt fiskekort.

Ripjägarnas vapenlicenser och jaktkort kollas

De som jagar fjällripa kan räkna med att få visa upp vapenlicens, statligt jaktkort och jaktkort för rätt område.

Kollen gäller även om terrängkörningslagen följs, både när det gäller skoter på vintern och andra fordon, meddelar länsstyrelsen.