Jaktnyheter

Riksdagsutskott vill ha jaktpolitiska förändringar

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen genomför förändringar i jaktpolitiken. Foto: Gettyimages

En majoritet av politikerna i miljö- och jordbruksutskottet vill se förändringar i jakt- och viltvårdspolitiken. Det handlar om Jägareförbundets allmänna uppdrag, krav på ny jaktlagstiftning och förbättrade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att delta i jakt.

"}}

utskottets webbsida offentliggörs ett tillkännagivande med uppmaning till regeringen att agera. Det är krav från SD, M, C och KD som nu framställs.

Utskottet vill att en statlig utredning tillsätts för att se över den svenska jaktlagstiftningen.

”Lagstiftningen ska ge en hållbar jakt och viltvård med en bred folklig förankring och acceptans, inte minst utanför storstadsområdena. Jaktlagstiftningen ska också stärka förutsättningarna för att minska viltskadorna i jord- och skogsbruket samt mängden viltolyckor”, står det på miljö- och jordbruksutskottets webbsida.

Majoriteten i utskottet vill också att Svenska Jägareförbundet åter får ansvar för det allmänna uppdrag.

Ett tredje krav är att regeringen tar initiativ till att underlätta för människor med funktionshinder att använda sig av motordrivna fordon vid jakt.

”För att få använda motordrivet fordon vid jakt måste jägaren ofta få dispenser, undantag, från vissa regler. Många aktiva jägare med funktionsnedsättning har ett stort antal dispenser som måste tas med till varje jakt. Utskottet vill att en beviljad dispens för jakt med motordrivet fordon ska gälla i hela Sverige i minst fem år”, meddelas på miljö- och jordbruksutskottets webbsida.