Jaktnyheter

Riksdagen vill att licensjakt på säl införs

Regeringen bör införa licensjakt på säl. Det står klart sedan Riksdagen sagt sitt om Miljö- och jordbruksutskottets betänkande om licensjakt.
En majoritet av Riksdagens ledamöter röstade igår för Miljö- och jordbruksutskottets betänkande som tydligt visar en viljeinriktning om att införa licensjakt på säl. Fem motioner som berört licensjakt på säl bifölls av utskottet. Motionerna har pekat på den problematik en växande sälstam medför för fiskenäringen samt fiskebestånden. Läs utskottets betänkande här>>