Jaktnyheter

Riksdagen är positiv till försäljning av sälprodukter

Riksdagen ställer sig positiv till handel med sälprodukter. Arkivfoto: Per Jonson
I går röstades flera motioner om försäljning av sälrelaterade produkter igenom i kammaren. Regeringen har nu fått i uppdrag av Riksdagen att agera för ta bort de handelsförbud som idag hindrar förädling av sälprodukter i Sverige.
Det är i dag förbjudet att handla med sälprodukter i Sverige. Samtidigt har vi i dag både licensjakt på gråsäl och omfattande skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Många jägare är upprörda över det resursslöseri det är att inte ta till vara på och kunna sälja kött, skinn och sälfett.

Sju motioner

Med anledning av detta har bland annat moderate riksdagspolitikern Alexandra Anstrell motionerat i frågan. Totalt har under 2019 sju motioner berört handel med sälprodukter. Näringsutskottet som behandlat motionerna anser att regeringen bör arbeta för få till en handel. I går beslutade riksdagen att Regeringen bör ta fram en strategi för att dels söka ett undantag från försäljningsförbudet, dels väcka och driva frågan om att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter. 

Hoppas på långsiktig lösning

Alexandra Anstrell säger till Jaktjournalen att hennes förhoppning är att få till en fungerande och långsiktig lösning för säljägare. – Det är ju rent resursslöseri att ha det som vi har i dag. Säljakten är dessutom kostsam för jägaren och precis som annat vilt borde sälen kunna förädlas och säljas. Omröstningen slutade med 29 röster för och 26 röster mot.  Regeringspartierna reserverade sig men Alexandra Anstrell menar att det är viktigt att sätta press. – Det är inte omöjligt att att få till handel. Sverige skulle kunna begära ett undantag från WTO:s handelsförbud precis som Grönland har.