Replik: Verket vill minska byråkratin men inte effektivisera björnjakten

För tre veckor sedan lade vi ett förslag som bland annat öppnar för förenklade regler om björnåtling för minskad byråkrati. Förslaget är ute på remiss till den 30 november.

Hanna Dittrich Söderman och Naturvårdsverket har begärt replik på Jaktjournalens ledare om åtlar och björnjakt. Foto: Gettyimages och Naturvårdsverket

Vi vill gärna informera om vårt arbete med reglerna för licensjakt på björn och åtelreglerna. Daniel Sanchez ledare visar att det finns intresse för frågan.
Vi arbetar just nu med en översyn av Naturvårdsverkets regler om jakt och vilt. Bland annat tittar vi på reglerna för licensjakt på björn och åtelreglerna. Ett av syftena med översynen är att förenkla reglerna för att minska onödig byråkrati. Förslaget på förenklade regler gick ut på bred remiss till alla berörda myndigheter och intresseorganisationer för tre veckor sedan.
Vårt förslag går i korthet ut på följande:
  • Vi inför regler om länsstyrelsernas beslut om licensjakt på järv.
  • Vi förenklar reglerna om åtling för minskad byråkrati, bland annat ett slopande av kravet på registrering. Det blir istället upp till varje länsstyrelse att skriva de villkor som man anser behövs för att kunna bedriva tillsyn.
  • Avståndsregeln för att släppa hund vid åtel förtydligas. Det ska vara tydligt för den som vill släppa hund vad som gäller.
Avståndsregeln för att släppa hund vid åtel kan självfallet diskuteras och vi ser fram emot synpunkter på vår remiss av förslaget. Vi ser dock få eller inga skäl till att effektivisera björnjakten ytterligare när i princip alla lovliga björnar fälls under den inledande del av den tillåtna jakttiden.

Hanna Dittrich Söderman
Projektledare på Naturvårdsverket

Svar direkt: ”Första gången effektivitet ansetts som negativt”

 

Tack för svar!

Att slopa kravet på registrering av björnåtel och att förtydliga avståndsregeln låter lovande, och jag ser fram emot att följa ert arbete när remisstiden gått ut den 30 november.

Naturvårdsverket står däremot på sig i sin ställning att inte ”effektivisera björnjakten”. Och när man pratar om effektivitet menar man tiden det tar innan kvoten är fylld.

Visst vore det trevligt om fler fick chansen att jaga björn, och jäkt och stress kan säkert leda till att de med tvivelaktig etisk kompass genar i kurvorna, men är det så vi motiverar myndighetsbeslut idag?

Gör Trafikverket på samma sätt? Försummar de vägunderhåll för att det effektiviserar trafikflödet och ökar risken för fartsyndare?
Nej, vägarna byggs så säkra det ekonomiskt är möjligt och de som bryter mot hastighetsgränserna bötfälls.

Precis så borde det vara med jakten.

Gör regelverket så effektivt som möjligt utan att tulla på säkerheten för viltet eller människorna och slå ner på de som bryter mot reglerna.

Daniel Sanchez
Chefredaktör

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Kronhjort tjuvskjuten på Mikaels mark

Någon gång mellan klockan ett i natt och sju natten mot lördagen tjuvsköt någon en kronhjort på Mikael Anjous jaktmark nordost om Vimmerby. Men tjuvjägarna kan åka fast – det finns vittnen som kan ha sett dem.
ANNONS ▼