Prenumerera
Debatt

REPLIK: Stövarklubben har full transparens

I en replik svarar Styrelsen för Svenska Stövarklubben att klubben har full transparens i ekonomin och att den sköts på ett ansvarsfullt sätt. Styrelsen skriver också att det anordnas mycket aktiviteter och att insändaren var osmaklig och publiceringen anmärkningsvärd.
Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStk) vill å det bestämdaste dementera den osmakliga och osanna insändare som publicerades 22 juni på Jaktjournalens hemsida. Det är högst anmärkningsvärt att Jaktjournalen publicerar en debattartikel med så grava anklagelser och ogrundad kritik utan att avsändaren skriver under med vem man är.

Fritt medlemskap

Förslaget om fritt medlemskap som Svenska Stövarklubben lanserar kom från Smålands Stövarklubb, en av våra 19 lokalklubbar. Med detta ansåg lokalklubben att nya stövarägare skulle få en möjlighet att komma in i verksamheten och stövargemenskapen inom SvStk. Det anordnas mycket aktiviteter i lokal och rasklubbar vilket främjar klubbverksamheten och med det stövarjakten.

Ingen hemlighet med kontokorten

Att tidigare ordförande, sekreterare och kassör haft kontokort att betala med är ingen hemlighet. Användandet av dessa är helt knutna till klubbarbetet och redovisas med övriga bokföringen. Under åren har inga anmärkningar gjorts varken av Ernst & Young som är den revisionsbyrå klubben anlitar eller den lekmannarevisor som utsetts av fullmäktigemötet där alla rasföreningar och lokalklubbar representeras. Angående de värdepappersplaceringar som det refereras till har även de redovisats på fullmäktigemöte. Vid Svenska Stövarklubbens fullmäktigemöte som genomförs vartannat år redovisas räkenskaperna till de ca 50 delegaterna. De delegater som närvarar har röstats fram att representera den rasförening eller lokalklubb han eller hon tillhör. Där redovisas även revisorernas utlåtanden om skötseln i klubben och inga anmärkningar har framkommit i någon form. Styrelsen har vid samtliga fullmäktige beviljats ansvarsfrihet utan reservation vilket borde tyda på att Svenska Stövarklubben sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Styrelsen för Svenska Stövarklubben

 

Svar direkt angående publicering:

Det är viktigt att poängtera att Jaktjournalen inte är avsändare för insändaren 22 juni. Vi erbjuder en plattform för det fria ordet. Det är alltså inte redaktionens åsikter eller påståenden som publicerats – vare sig i den anonyma insändaren eller i något av svaren.

Rätt till anonymitet

Likt de flesta medier erbjuder vi möjligheten att publicera anonyma insändare. Det är många frågor som inte vågar lyftas om man är tvungen att stå med namn. Däremot vill vi på redaktionen veta vem skribenten är för att kunna undersöka rimligheten i textens påståenden. Vi vet vem som levererat insändaren och vem som levererat denna replik och vi publicerar båda trots att ingen står med namn. För mer info se Tryckfrihetsförordningen 3 kap – Rätten till anonymitet.

Rätt till genmäle

Jag anser att en styrelse för en så stor förening som Svenska Stövarklubben ska kunna hantera de frågor som insändaren ställde. Jag anser att Jaktjournalen har ett viktigt uppdrag att upplåta utrymme för genmäle – en plats där styrelsen får bemöta insändaren. Helst hade den repliken publicerats tillsammans med insändaren, under den, som ett svar direkt. Därför skickade jag insändaren till styrelseordförande Owe Karlsson den 18 juni och vi skickade flera mail till varandra under 4 dagar där ordförande den 22 juni avslutade med: ”Eftersom det är som det är, C19, v. efter midsommar osv. är styrelsen på olika platser i Sverige, men vi kommer att samlas kommande veckoslut, efter mötet återkommer jag med besked, om vi kommenterar artikel utan underskrift.” Repliken kom den 5 juli.

Övrig debatt är mellan debattörerna

Om styrelsen tycker publiceringen var anmärkningsvärd tycker jag som publicist att styrelsens krav på Jaktjournalen är minst lika anmärkningsvärda. Jag håller inte på en publicering i flera veckor för att se om någon behagar kommentera och jag bryter inte mot tryckfrihetsförordningen genom att avanonymisera. När det gäller sakfrågorna överlåter jag debatten åt debattörerna.

Daniel Sanchez Chefredaktör

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se
REPLIK: ”Svenska Stövarklubben har varit väl fungerande”