Jaktnyheter

Replik: Avfärdar forskarnas slutsatser om inavel

Ordföranden i hamiiltonstövareföreningen avfärdar forskarnas resultat om att det finns inavelsproblem inom rasen. Arkivfoto: Per Jonson
Kungsbacka (JJ) Hamiltonstövarföreningens ordförande Göran Johansson är mycket kritisk till genetikforskningen som presenterat inavelsproblem inom flera svenska jakthundsraser. Göran Johansson poängterar att hamiltonstövaren inte alls lider av inavel.
Enligt Göran Johansson sker ett kontinuerligt arbete med att säkerställa en låg inavelskoefficient. Hamiltonstövareföreningen har ett eget dokument som ständigt uppdateras, det så kallade RAS, rasspecifika åtgärder. – Vi har de senaste tio åren haft en inavelskoefficient på mindre än en procent. Jag vet inte vad genetikforskarna från Stockholm fått sina uppgifter ifrån, men de stämmer inte, säger han. Enligt Göran Johansson går det inte heller att jämföra stora jakthundsraser med gotlandsstövaren. – Den har ju bevarandestatus och den föreningens avelsarbete skiljer sig markant från vårt. Vi vill ju avla fram bra jakthundar och har ett krav på jaktprovsmeriter för att använda hundarna i aveln. Det är som att jämföra äpplen och päron. Hamiltonstövareföreningen har också för att säkerställa ett bra avelsutbyte lättat på jaktprovsmeritkraven. Sedan många år krävs inte längre ett jaktchampionat för att bli avelsgodkänd. – Dessutom jobbar vi hårt med att få ner åldern på hundarna som ska i aveln, genom att uppmuntra alla unghundsägare till att starta på prov. Men jag vill verkligen poängtera att vår ras inte har ett problem med inavel, säger Göran Johansson.