Jaktnyheter

Renskötare överklagar underkänd skyddsjakt på varg

Vargen är född i Norge och räknas inte som genetiskt viktig. Den uppehåller sig i renskötselområdet men får inte skjutas. Foto: Gettyimages

Renskötarna i Idre sameby är i färd med att överklaga den skyddsjakt på varg som förra veckan ogitligförklarades av Förvaltningsrätten.

"}}

– Jag vet faktiskt inte vad som krävs för att få skyddsjakt. Är det fler döda renar man vill se? säger Peter Andersson, ordförande i Idre sameby.

Vargen har upphållit sig vid renhjordarna och renarna har blivit stressade och omöjliga att hantera, framhåller företrädarna för Idre sameby i sitt yttrande till Förvaltningsrätten.

Ett tag försökte renägarna hålla renhjordarna samlade med hjälp av helikopter, men det lyckades inte.

Sändarförsedda renar

Det är ett stort problem som samebyarna har, att rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet splittrar hjordarna. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fasta på att renarna blir ytterligare utsatta för rovdjursangrepp när hjordarna splittras och renarna sprids över stora arealer.

”Samebyn har kompletterat med skrift och bilder via länsstyrelsen där deras sändarförsedda renar visar ett onormalt beteende”, har samebyn skrivit till Förvaltningsrätten.

Renskötarna framhåller att ordnad renskötsel omöjliggörs med varg bland renarna.

– Vi kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, säger Peter Andersson till Jaktjournalen.

Vargen är född i Norge och räknas därför inte som genetiskt viktig för den svenska vargstammen.