Jaktnyheter

Renmarkskommittén vill utreda ytterligare ett år

Renmarkskommittén vill ha mer tid på sig att utreda. Arkivfoto: Per Jonson

Renmarkskommittén har begärt förlängd handläggningstid. De vill ha ett år extra på sig att utreda rätten till statens mark för jakt och fiske.

"}}

I en hemställan till regeringen begär Renmarkskommittén mer tid, rapporterar Jakt & Jägare.

Kommittén menar att uppdraget har vuxit och att den politiska processen inte kommit igång.

Det första delbetänkandet ska vara klart i slutet av november i år, men kommittén vill skjuta på det till slutet av augusti 2023.

Regeringens tilläggsdirektiv är en bidragande orsak till att man behöver mer tid, eftersom man ska ta hänsyn till:

”Förutom samernas rättigheter, även till den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.”

Beslutet om det blir någon utökad tid fattas av regeringen.