Jaktnyheter

Renmarkskommittén – låt staten styra jakten i fjällen även de närmsta åren

Eric M Runesson är ordförande för renmarkskommittén. Foto: Gettyimages och privat, montage

Idag presenterar Renmarkskommittén sitt delbetänkande. Staten föreslås få fortsätta upplåta småviltsjakten i fjällen, i vart fall fram till 2025. Det trots att samerna anses ha större rätt än staten till just det.

– Vi har haft i uppdrag att föreslå hur detta tillfälligt ska regleras och det är det vi nu gör i delbetänkandet. Detta är inget slutgiltigt utan vi har också idéer om hur det fortsatta arbetet ska bedriva, säger kommitténs ordförande Eric M Runesson till jaktjournalen.

Läs mer: Han utreder samebyarnas rätt till jakt och fiske

Det föreslås i delbetänkandet alltså att staten får fortsätta upplåta småviltsjakten i fjällen under de närmsta åren. I vart fall fram tills Renmarkskommittén presenterar sitt slutbetänkande under 2025. Detta ska inte gälla Girjas och andra samebyar som i domstol bevisat sin rätt till jakten.

Blir offentligt idag

Delbetänkandet väntas bli offentligt i eftermiddag men redan nu står det klart att det finns kritik. Enligt Sveriges Radio så har representanter från SD, M och KD reserverat sig och flera samiska partier är kritiska.

Anders Erling Fjällås, sakkunnig för Svenska samernas riksförbund menar att man inte tar hänsyn till Girjas-domen fullt ut.

– Vi är kritiska till att en dom i Högsta domstolen väger så lätt i politiken”, säger han till Sveriges Radio.

Renmarkskommittèns slutbetänkande ska presenteras under 2025.