Jaktnyheter

Rekordtilldelning i björnjakten i Jämtland

Dalarnas björnstam ligger högt över det fastslagna förvaltningsmålet. Foto: Gettyimages

Nu har länsstyrelsens tjänstemän i Jämtland beslutat om höstens licensjakt på björn. Det blir rekordtilldelning.

"}}

På tisdagseftermiddagen offentliggjorde länsstyrelsen att 220 björnar får skjutas i höstens jakt. Länet delas upp i fyra jaktområden, istället för de åtta områdena som man hade i fjol och som ledde till juridiskt strul när länsstyrelsen försökte flytta tilldelning.

”Björnstammen i Jämtlands län är stor och rennäringen har betydande skador kopplade till den. Björnstammen ligger också över länets beslutade förvaltningsmål om 650 individer vilket ska uppnås till spillningsinventeringen 2025”, skriver länsstyrelsen på sin webbsida.

15 fällda i skyddsjakt

– Hittills i år har 15 björnar fällts i skyddsjakt – fram till igår, måndag, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Jaktjournalen.

”Från och med 21 september ska områdesindelningen upphävas. Eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas var som helst i länet. Under fjolårets jakt ville Länsstyrelsen också upplösa områdesindelningen under den pågående licensjakten. Detta stoppades dock då licensjaktbeslutet låg för prövning i domstol”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.

Björnhona som åtföljs av ungar och ungar som följer björnhona får inte skjutas – oavsett ålder på ungarna. Länsstyrelsen rekommenderar också jägarna att inte skjuta ensamma årsungar.

Högst två hundar

Högst två björnar får användas samtidigt och länsstyrelsen rekommenderar att hundarna inte byts under jakt på en och samma björn.

Åteljakt är tillåten, men det är inte tillåtet för hund att göra spårupptag vid åtel. Den som vill anlägga en åtel måste först meddela länsstyrelsen var åteln är tänkt att ligga.

När skriftligt tillstånd att anlägga åtel erhållits är det tillåtet att börja åtla från och med den 15 juli.

Detaljerat regelverk för åtling finns i beslutet som ligger på länsstyrelsens webbsida.

Så här ser tilldelningen ut i de fyra olika områdena:

Område 1 högst 20 björnar får fällas
Område 2 högst 24 björnar får fällas
Område 3 högst 16 björnar får fällas
Område 4 högst 160 björnar får fällas

Så här områdesindelningen ut. Karta: Länsstyrelsen