Jaktnyheter

Rekordmånga vargar, men Liberg försvarar forskarnas matematik

Olof Liberg, vargforskare menar att forskarnas prognos för vargstammen var bra. Det var Naturvårdsverkets personal som var extra försiktiga när vinterns vargjakt beslutades, menar Liberg. Foto: Privat och Gettyimages, montage

Den svenska vargstammen är rekordstor och kan öka ytterligare till ny rekordnivå. Vargforskare Olof Liberg försvarar forskningsrapporten som låg till grund för storleken på vinterns beslutade jakt - den träffade utvecklingen, tycker Liberg.

"}}

– När Naturvårdsverket tittar på våra sannolikhetsberäkningar ser de främst till den lägre gränsen i intervallet, eftersom de är angelägna att inte gå under 300. De bryr sig inte om att det är ett väldigt stort intervall åt andra hållet också, uppåt, säger Olof Liberg till Jaktjournalen.

När forskarna ombads att göra en sannolikhetsberäkning för vargstammen hösten 2021 kom de fram till att Sverige då hade 403 vargar. Det var ingen exakt beräkning utan följden av ett uppskattat medelvärde.

Naturvårdsverket medgav jakt på 33 vargar och på grund av snöbrist och överklaganden stannade siffran på 28 fällda.

460 istället för 403

Nu visar det sig i den pågående inventeringen att antalet vargar istället var minst cirka 460 i höstas. I nuläget har man nämligen konstaterat 46 vargrevir med valpar och en erkänd beräkningsmetod är att ta antal valpande vargrevir gånger tio när stammen ska beräknas.

Inventeringen fortsätter och siffran kan stiga ytterligare.

Sedan ska känd dödlighet räknas bort och det är främst licensjakt, skyddsjakt och trafikdöd.

Liberg håller med om att vargstammen nu är uppe i en rekordnivå. Och ännu större kommer den att bli när inventeringen är klar och efter att årets kullar föds i april och maj.

– Det är definitivt en rekordstam, säger Liberg.

Ökad tillväxt

Han var en av vargforskarna som undertecknade rapporten till Naturvårdsverket som skulle visa stammens storlek och effekterna av en vargjakt i vintras.

– Vi sa att det var 90 procents sannolikhet för att vargstammen låg mellan 289 och 539 vargar. Dagens siffra, 450-460 minus jakt och annan känd dödlighet, ligger väldigt väl inom det vi angav som 90 procents sannolikhet. Det går inte att göra mer exakta prognoser än så, säger Liberg.

Han pekar på att forskarnas beräkningar bygger på hur utvecklingen i vargstammen sett ut under lång tid.

– Antalet gick ned ett par år och låg under det undre intervallet på 300 vargar. Nu har vi haft två år med ovanligt hög tillväxt. Men det är inget vi kunnat förutse, för vi vet ju ingenting om framtiden, säger Liberg.

Gissar på minskad illegal jakt

Han poängterar att han inte har några vetenskapliga belägg, utan gissar att det handlar om att den illegala jakten på varg minskat.

– Min personliga gissning är att det beror på att vargarna expanderat geografiskt och att vi har fått så många revir i områden där den illegala jakten inte är lika stark som i andra områden. Men ingen ingen kan veta exakt, eftersom det är en verksamhet som pågår i det fördolda, säger Liberg.