Jaktnyheter

Rekorddålig älgjakt för norska jägare

Även i Norge har älgavskjutningen rasat ned på rekordlåga nivåer. Jaktåret 2023-2024 fälldes totalt 26.007 älgar i Norge. Avskjutningen av kronvilt är nu dubbelt så stor. Foto: Anders Ljung

Förra jaktåret i Norge var det för första gången dubbelt så många kronvilt som fälldes jämfört med antalet älgar. Avskjutningen var 52.490 kronvilt och 26.007 älgar. Det är det lägsta antalet fällda älgar sedan 1988.

För 15 år sedan var det nästan lika stor avskjutning av den norska kronvilt- och älgstammen, med 35.600 respektive 35.700 fällda djur. Sedan fortsatte hjortstammen öka, medan älgarna gick i motsatt riktning.

Jaktåret 2023-2024 fälldes totalt 26.007 älgar i Norge, vilket var en nedgång med 5,4 procent jämfört med jaktåret före.

Siffrorna hos den norska Statistiska centralbyrån finns här:

Flest fällda älgar i Innlandet

7 400 älgar fälldes i länet Innlandet, norr om Oslo och med gränsen mot Värmland.  Därmed hade Innlandet flest fällda älgar bland de norska länen.

Störst minskning i älgavskjutningen var det i Tröndelag, med östra gränsen mot Jämtland. I Tröndelag var det en minskning med drygt 8.000 älgar när avskjutningen landade på 5.600 djur.

Några län hade visserligen en liten ökning av älgavskjutningen, rapporterar Jakt & Fiske, som ges ut av det norska jägarförbundet.

52.490 kronvilt fälldes i Norge

Totalt fälldes 52.490 kronvilt i Norge under jaktåret 2023-2024.

Länet Vestland, i sydvästra Norge med Bergen som residensstad, ligger i särklass högst med 35 623 fällda kronvilt.

Även Södra Tröndelag tillhör kärnområdet för hjortstammen, men kronviltet har gradvis ökat även i andra delar av Norge.

Jämförelsevis var älgavskjutningen även i Sverige nere på en bottennivå jaktsäsongen 2022-2023 med endast 63.017 fällda älgar. Det är cirka 32.000 färre fällda älgar jämfört med tio år sedan.