Jaktnyheter

Regeringskansliet missnöjda med renmarkskommittén

Eric M Runesson är ordförande för renmarkskommittén. Foto: Gettyimages och privat, montage

Renmarkskommitténs ordförande, Eric M Runesson, justitieråd, kan tvingas kliva av sitt uppdrag, enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Detta på grund av missnöje i Regeringskansliet.

Justitieråd Eric M Runesson, är sedan 2021 ordförande i Renmarkskommittén. Under måndagskvällen kunde Dagens Nyheter avslöja att Runesson är osäker på om han kan fortsätta arbetet på grund av motsättningar mellan juridik och politik.

Enligt DN har Runesson fått höra av statssekreteraren att Regeringskansliet inte är nöjd med hur han sköter sitt uppdrag.

Runesson bekräftar för DN att det förs en dialog om hur Regeringskansliet ser på hans arbete.

– Det är ett synsätt som jag har som jurist och som jag tror är riktigt. Och det synsättet behöver delas om vi ska kunna föreslå en lagstiftning som håller. Så ja, vi har en diskussion, det kan jag bekräfta, säger Eric M Runesson, till Dagens Nyheter.

Delbetänkande i augusti

I slutet av augusti presenterade Renmarkskommittén sitt delbetänkande. Staten föreslås få fortsätta upplåta småviltsjakten i fjällen, i vart fall fram till 2025. Det trots att samerna anses ha större rätt än staten till just det.

– Vi har haft i uppdrag att föreslå hur detta tillfälligt ska regleras och det är det vi nu gör i delbetänkandet. Detta är inget slutgiltigt utan vi har också idéer om hur det fortsatta arbetet ska bedriva, sa Eric M Runesson till Jaktjournalen då.

Alla Tidöpartierna utom L, reserverade sig mot delbetänkandet.

Inte populärt

Kommittén kom alltså fram till principerna i Girjasdomen även ska gälla för andra samebyar i andra områden.

Inte så populärt, konstaterar Runesson, men enligt grundlagen.

DN ställer också frågan om det går att gå emot vad man kommit fram till i och med Girjasdomen?

– Ja, om vi ändrar grundlagen och går ur Europakonventionen och säger upp en del folkrättsliga traktat, så går det fint att göra det, säger han till DN.

Runesson menar att han behöver få veta om det finns ”förutsättningar för ett meningsfullt arbete framöver.”