Jaktnyheter

Regeringsbeslut: förlängd utredningstid för renmarkskommittén

Frågan om jakt och fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen är viktig fråga för Svenska Jägareförbundet. Arkivfoto: Per Jonson

Svenska jägare och politiker och näringsidkare har kritiserat arbetet som renmarkskommittén genomför i sin översyn av lagstiftningen som berör rennäring. Nu har Regeringen beslutat att tiden för utredning förlängs och att direktiven till kommittén förtydligas.

"}}

En av Svenska Jägareförbundets förtroendevalda som tagit ställning i frågan är Gun Fahlander, ordförande i fjällrådet. I ett pressmeddelande från förbundet säger hon sig vara positiv till regeringsbeslutet.

– Det centrala i utredningen handlar om vem som ska få rätten att upplåta jakt och fiske, men nu börjar allt fler inse att frågan är mycket större än så. Den kommer att påverka många människor och många intressen. Utredningen måste – helt enkelt – ha ett bredare perspektiv än vad direktiven anger. Därför är det bra att riksdagen tryckt på och regeringen nu förändrar detta, säger hon och fortsätter.

– Ska regering och riksdag kunna använda utredningen för att skapa nya lagar måste den innehålla regler som gör att jakt, fiske, rennäring och andra intressen kan nyttja statens tillgångar i fjällen. Vi anser det som självklart att jägarna även i framtiden ska ha bra möjligheter till jakt i fjällen – och det strider vi hårt för.

Nytt slutdatum för utredningsarbetets betänkande är den 31 augusti 2023.