Jaktnyheter

Regeringens vildsvinsplan får kritik – ”olämpligt lång tid”

Stockholm (JJ) Regeringen vill göra det enklare för jägare att få ut vildsvinskött på marknaden. Det ska öka avskjutningen och minska lantbrukets vildsvinsskador. Men på LRF tycker man att regeringens plan går för sakta.
I mars föreslog Torbjörn Larsson och Palle Borgström, ordförande i Jägareförbundet respektive LRF, att jägare skulle sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och företag. Så här skrev Jägareförbundet när förslaget lades: ”Antalet vildsvin i Sverige ökar och därigenom antalet viltolyckor i trafiken och skördeskador i lantbruket. Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund är överens om att vi behöver underlätta för jägarna att avyttra köttet. Idag får jägarna bara konsumera vildsvinskött i det egna hushållet. De får inte ens ge bort gott kött till sina barn om de inte bor på samma adress.”

”Olämpligt lång tid”

Förslaget är att jägare som ska sälja vildsvinskött direkt till konsument ska genomgå en utbildning och att trikinprover från köttet ska gå att spåra bakåt i tiden. Idén är att Sverige inför samma system med jägarcertifiering som i Tyskland. Regeringen har hörsammat förslaget och ger nu Livsmedelsverket i uppdrag att titta närmare på saken. Utredningen ska slutredovisas senast 30 november 2019 och det tycker LRF är en för utdragen tidsplan. – Det är jättebra att regeringen lyssnar, men jag kan inte se att nya regler kan komma på plats förrän långt in i 2020. Det är olyckligt och vi kommer att vara tydliga med att det är olämpligt lång tid. Det tyska systemet där varje jägare har ett certifieringsnummer fungerar bra och borde inte ta så lång tid att sätta i system, säger LRF:s jakt- och viltansvarige, Anders Wetterin, till Land Lantbruk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht svarar tidningen att saken är angelägen men framhåller att det inte får gå så snabbt att säker livsmedelshantering äventyras.