Jaktnyheter

Regeringen vill att jägares personuppgifter skyddas

Peter Kullgren och regeringen vill att jägares personuppgifter ska skyddas. Foto: Getty Images och pressbild.

Regeringen vill skydda jägares personuppgifter.  Det för att underlätta direktförsäljning av vildsvinskött till konsumenter.

–  Deras personuppgifter ska inte kunna användas för fel ändamål, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Förslaget om att sekretessbelägga jägarnas personuppgifter ska ses som en del av regeringens arbete att förenkla försäljningen av vildsvinskött.

För att en jägare ska kunna sälja vildsvinskött direkt till konsument krävs nämligen att denne anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen och för att förhindra att till exempel vapen ska hamna i orätta händer på grund av offentliga uppgifter föreslår nu alltså regeringen att jägarnas personuppgifter skyddas.

–  Regeringen vill att fler konsumenter ska kunna ta del av vildsvinskött och att det ska vara enkelt för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det ska inte heller vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen

Ska hindra kartläggning av vapenägare

Enskilda jägare har redan i dag en möjlighet att sälja mindre mängder kött. Men det gäller inte kött som kan innehålla trikiner, till exempel vildsvin.

 Länsstyrelserna kommer att föra förteckning över de verksamheter som jägare anmäler och regeringen föreslår att sekretess ska gälla uppgifterna om det inte kan säkerhetsställas att de kan röjas utan att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

Det vill säga att någon utnyttjar uppgifterna till att stjäla eller kartlägga vem som innehar skjutvapen.

Regeringen vill också att samma typ av sekretess ska gälla Polismyndighetens register över uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet, alltså eftersöksjägare.

logo
Andreas Åsenheim