Jaktnyheter

Ministern:  ”Det är viktigt att jakt kan genomföras utan störningar” – lagen ses över

Peter Kullgren och regeringen vill utreda den svenska jaktlagslagstiftningen. Foto: Getty Images. Montage.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över den svenska jaktlagstiftningen. Målet är en mer modern lagstiftning som ska ge hållbar jakt och viltvård. Bland annat vill regeringen ta reda på om ny lagstiftning behövs för att förhindra olika typer av jaktsabotage

– Det är viktigt att jakt kan genomföras utan störningar. Därför vill regeringen inhämta faktaunderlag om förekomsten av jaktsabotage och se om befintlig lagstiftning behöver ändras för att motverka att jägare får jakten saboterad, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, (KD) i ett pressmeddelande.

Utredaren Mats Wiberg ska bland annat ta fram förslag på en ny jaktlag och en ny jaktförordning. Dessutom ska han ta ställning till om man behöver ändra överklagbarheten av beslut och den straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen.

Syftet med utredningen är att få till en modernare och tydligare lagstiftning och att förbättra genomförandet av olika EU-rättsliga regler på jaktområdet.

– Nuvarande jaktlagstiftning från 1987 är svårtillgänglig och systematiken är till viss del otydlig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen och jag ser fram emot förslag som kan underlätta för ansvarsfulla jägare att bedriva jakt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Utredaren Mats Wiberg är sedan 2018 rättschef och chef för Ledningsstöd på Statens fastighetsverk. Han ska redovisa utredningen senast den 31 augusti 2025.