Annons
Regeringen släpper sista taget om rovdjursförvaltningen - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
4 år sedan bergheden
Regeringen släpper sista taget om rovdjursförvaltningen
2013 tog riksdagen beslut om gynnsam bevarandestatus för varg på max 270 individer. 2015 gavs Naturvårdsverket i uppdrag att utreda den siffran igen. Och idag anser Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att Regeringen inte kan ha synpunkter i frågan.
Nivån för vargens gynnsamma bevarandestatus (gybs) har varit ständigt ifrågasatt de senaste åren. 2013 gick den dåvarande regeringen därför in och föreslog att gybs ska vara i spannet 170-270 vargar. Förslaget röstades igenom i riksdagen och Naturvårdsverket valde 270 som gybs. 2015 gav Gustaf Fridolin (MP), å regeringens vägnar, Naturvårdsverket i uppdrag att åter utreda gybs i samarbete med Statens Jordbruksverk. I en delredovisning av uppdraget presenterade man sin slutsats: Gynnsam bevarandestatus är 300 vargar.

Formaliserades i år

300 är den nivå som Naturvårdsverket sedan har följt vid beslut om bland annat vargjakt. Och i februari i år formaliserades nivån genom att 300 blir den siffra man rapporterar som referensvärde till EU. Naturvårdsverkets uppdrag var att utreda gybs. Riksdagsbeslut på 170-270 kvarstod fortfarande. Den 13 mars ställer Sten Bergheden (M) frågan om hur denna nivå kunnat formaliseras och om statsrådet har godkänt detta. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) svarar: ”Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen och för rapporteringen enligt art- och habitatdirektivet. Regeringen kan inte ha några synpunkter på Naturvårdsverkets vetenskapliga bedömningar eller bedömningar i enskilda frågor.”

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!