Regeringen släpper sista taget om rovdjursförvaltningen

2013 tog riksdagen beslut om gynnsam bevarandestatus för varg på max 270 individer. 2015 gavs Naturvårdsverket i uppdrag att utreda den siffran igen. Och idag anser Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att Regeringen inte kan ha synpunkter i frågan.

Nivån för vargens gynnsamma bevarandestatus (gybs) har varit ständigt ifrågasatt de senaste åren.

2013 gick den dåvarande regeringen därför in och föreslog att gybs ska vara i spannet 170-270 vargar. Förslaget röstades igenom i riksdagen och Naturvårdsverket valde 270 som gybs.

2015 gav Gustaf Fridolin (MP), å regeringens vägnar, Naturvårdsverket i uppdrag att åter utreda gybs i samarbete med Statens Jordbruksverk. I en delredovisning av uppdraget presenterade man sin slutsats: Gynnsam bevarandestatus är 300 vargar.

Formaliserades i år

300 är den nivå som Naturvårdsverket sedan har följt vid beslut om bland annat vargjakt. Och i februari i år formaliserades nivån genom att 300 blir den siffra man rapporterar som referensvärde till EU.

Naturvårdsverkets uppdrag var att utreda gybs. Riksdagsbeslut på 170-270 kvarstod fortfarande.

Den 13 mars ställer Sten Bergheden (M) frågan om hur denna nivå kunnat formaliseras och om statsrådet har godkänt detta.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) svarar:
”Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen och för rapporteringen enligt art- och habitatdirektivet. Regeringen kan inte ha några synpunkter på Naturvårdsverkets vetenskapliga bedömningar eller bedömningar i enskilda frågor.”

AKTUELLT

Krönika: Klent gensvar – vem hade förväntat sig nåt annat!

För tio år sedan skapade den lokala jaktvårdskretsen där jag bor en jourgrupp, vars avsikt var att stå till tjänst när lantbrukare fick problem med vildsvinsskador. Ett antal jägare, mig själv inkluderad ”utbildades” i Skåne och kom hem med höga förhoppningar om att detta skulle bli bra.

Nytt fall av CWD på älg upptäckt

Ytterligare en älg med CWD-smittan har upptäckts i Norrbotten, rapporterar länsstyrelsen. Det rör sig om en äldre älgko som avlivats sedan den uppträdde misstänksamt.

Annonser