Jaktnyheter

Regeringen överväger om det ska bli lättare att skjuta varg

De länsvisa nivåerna för gynnsam bevarandestatus föreslås tas bort när det gäller varg. Det kommer att underlätta beslut om jakt. Foto: Gettyimages

Naturvårdsverkets tjänstemän föreslår att frågan om vargstammens gynnsamma bevarandestatus inte längre ska bedömas på länsnivå. Det kan underlätta beslut om både licensjakt och skyddsjakt. Beslutet fattas av regeringen.

"}}

I dag kan beslut om både skyddsjakt och licensjakt på varg försvåras av att länet, där beslutet ska tas, inte uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus för varg.

– Jägareförbundet har drivit den här frågan i flera år. Det nuvarande systemet har skapat inlåsningseffekter, där vissa län fått hög miniminivå medan andra, lika stora län, fått lägre miniminivå, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet.

Gäller lodjur också

Nu är förslaget från Naturvårdsverkets tjänstemän att vargarna istället ska förvaltas över större arealer – i de tre rovdjursförvaltningsområdena i södra Sverige, Mellansverige och norra Sverige.

– Det handlar om att ta bort de länsvisa miniminivåerna för varg. En fördel med förslaget skulle vara att det kan underlätta för länsstyrelserna i samband med skyddsjaktsbeslut. Det handlar också om att underlätta för licensjaktsbeslut i det mellersta förvaltningsområdet, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef vid på naturavdelningen vid Naturvårdsverket.

Det aktuella förslaget gäller bara varg, vilket Gunnar Glöersen på Jägareförbund är missnöjd med.

– Vi har exakt samma problematik med den här inlåsningseffekten när det gäller lodjur, säger han.