Jaktnyheter

Regeringen öppnar för förlängd vargjakt i Norge

Den politiska ledningen i Norge överklagar den stoppade jakten och är inte främmande för att förlänga jakttiden. Foto: Gettyimages

Regeringen i Norge är inne på att den stoppade jakten på licensjakt på varg kan komma att förlängas - för att vargarna ska hinna skjutas.

"}}

I nuläget är jakten på 25 vargar i fyra revir i vargzonen stoppad av Oslo tingsrätt – efter överklaganden från värnarföreningar.

Som Jaktjournalen tidigare berättat överklagar staten till lagmansrätten och klimat- och miljöminister Espen Barth Eide är inte främmande för att ändra jakttiden.

Stopp för jakten var satt till den 15 februari i det ursprungliga beslutet, men om domstolarna kommer fram till att jakten är laglig kan stoppdatumet ändras.

”Perioden följer av rovviltbestämmelserna och är begränsad av djurskyddsskäl. Rätten att förlänga perioden är därför begränsad, men är något som kan övervägas om det blir aktuellt, skriver Espen Barth Eide i ett mejl till NRK.

Han framhåller att jakten är viktig för att få ned antalet vargar och anpassa stammen till den populationsnivå som beslutats politiskt i Norge. Det handlar om att minska skadorna och konflikterna som vargen orsakar, samt att säkerställa förtroendet för vargförvaltningen.