Jaktnyheter

Regeringen: Hundträning i vilthägn kan förbjudas

Hundträning i på vilt i hägn kan komma att förbjudas, skriver Regeringen. Foto: Per Jonson
Regeringen flaggar för att det kan komma ett förbud mot jaktträning med hund på vilt i hägn. Men landsbygdsminister Jennie Nilssons politiskt sakkunnige, Janus Brandin, vill tona ned det hela. – Det är bara en notering regeringen gör, säger han till Jaktjournalen.
Vid sitt torsdagssammanträde har regeringen idag beslutat om en ny djurskyddsförordning. Beslutet är taget för att förordningen ska vara i fas med den nya djurskyddslagstiftning som införs i Sverige från och med 1 april. ”Syftet med den nya djurskyddslagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Viktiga bestämmelser i lagen är till exempel ett förtydligande av kravet på naturligt beteende, ett nytt allmänt kompetenskrav, ett tydligt förbud mot att överge djur och skärpta bestämmelser när djur används i tävlingsverksamhet eller prov”, skriver regeringen.

Undantag för grävling

Det blir fortsatt tillåtet att använda levande grävning vid grytanlagsprov. Här gör regeringen ett undantag. – Man har gjort en avvägning. Å ena sidan vet man att grävlingarna lider under den jakten. Men samhällsnyttan, att träna till exempel tyskterrier för jakt, väger mer än djurets lidande och därför har det gjorts ett undantag, säger Janus Brandin, politiskt sakkunnig och landsbygdsminister Jennie Nilsson. Regeringen skriver också: ”Eventuellt kan det även uppmärksammas att det ovan nämnda förbudet mot lidande vid prov kan komma att innebära ett förbud mot jaktträning (med hundar) i hägn för vilt.”

”Inte i pipeline”

– Det är en notering som regeringen gör, att det kanske är någonting som måste ses över. Man ska inte lägga för mycket i det – det är ingenting, du, dina läsare eller jag som jägare behöver vara oroliga för. – Det är ingenting som ligger i pipeline, men det är klart att vi hela tiden måste se till djurs välbefinnande och jägares möjligheter att bedriva en bra jakt, säger Janus Brandin. Han framhåller att regeringen inte gett något uppdrag, eller avsatt några medel för att utreda användning av vilt vid hägnträning. – Det är bara en notering med anledning av det undantag som fattats kring användning av grävling vid grytanlagstest, säger Janus Brandin.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21