Jaktnyheter

Regeringen glömde vikaresälen

Vikaresälen går hårt åt det kustnära fisket i Norrbotten. Foto: Gettyimages
Regeringen har beslutat om licensjakt på gråsäl. Men i Norbotten är det vikaresäl som är det största problemet för kustfisket.
– Jag tror att det beror på okunskap. Man tror att en säl är en säl, säger Ulf Lindgren, fiskare i Kalix, i Norrbotten-Kurirens pappersupplaga. Regeringen har gett Naturvårdsverket mandat att besluta om licensjakt på gråsäl. Men för det kustnära fisket i Norrbotten är det vikaresälen som skapar bekymmer. Den är storkonsument av strömming, lax och siklöja som ger den värdefulla löjrommen.

Föreslår fiskestopp för siklöja

Enligt Norrbottens media har SLU föreslagit att siklöja inte bör fiskas i länet i år. En anledning är att vikaresälen äter åtta gånger mer siklöja än fiskarna drar upp. Ledningen för Region Norrbotten, tidigare landstinget, har engagerat sig i sälfrågan och kämpat för säljakt. – Vi som har tagit initiativet har hamnat utanför, säger centerpartistiske regionrådet Sven-Olov Lindfors till Norrbottens-Kuriren.

Vill ha bort handelsförbud

Tidningen rapporterar att oppositionsrådet, vänsterpartisten Glenn Berggård, anser att det är olyckligt att fisket och den biologiska mångfalden hotas av säl. Glenn Berggård vill också, liksom de övriga politikerna i regionledningen, att EU:s förbud mot handel av sälprodukter rivs upp. Jaktjournalen har rapporterat om EU-förbudet här. – Vi vill inte att sälarna ska sjunka till botten, säger centerpartisten Sven-Olov Lindfors till Norrbottens-Kuriren.