Jaktnyheter

Regeringen backar om EU:s vapendirektiv – jägare ska inte drabbas alls

Regeringen gör helt om i frågan kring det kritiserade införandet av EU:s vapendirektiv i Sverige. Foto: Gettyimages
Efter hård kritik från bland annat jägarkåren och oppositionen backar nu regeringen från det första förslaget om hur EU:s nya vapendirektiv ska införas i Sverige. Jägare ska inte drabbas alls utan lovas i stället en rad lättnader i vapenreglerna.
”Regeringen remitterar nu ett omarbetat förslag till ändringar i genomförandet av vapendirektivet som innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen. Det förändrade förslaget innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås”, skriver Regeringen på sin hemsida. Regeringen lovar ett antal förslag som ska underlätta vapeninnehav för legala vapenägare, samt att kötiderna för vapenlicenser ska kortas och att digital licenshantering ska förenkla för vapeninnehavare.

Fler lättnader utlovas

Fler vapendelar i vapengarderoberna och aktualiserat arbete med att göra ljuddämpare licensfria, är också saker som Regeringen lovar. – Direktivet är i grunden något positivt eftersom det lägger ett regelverk på miniminivå inom hela EU, något vi behöver i den gemensamma kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt ska inte legala vapenägare betungas av de nya bestämmelserna, denna förändring möter den balansen, säger inrikesminister Mikael Damberg på regeringens hemsida. Förslaget skickas på remiss fram till den 23 augusti och ska sedan läggas fram för Lagrådet. Sedan är det dags att lägga fram förslaget för Riksdagen.