Jaktnyheter

Regeringen backar – ändrar ripjakttiden

Foto: Per Jonson

Regeringen har enligt ett pressmeddelande beslutat att ändra tillbaka jakttiden på ripa. I stället förbjuds jakt på ejder i väntan på förvaltningsplan.

"}}

– Jakttiderna är ett stort beslut, som i helhet har en bra balans mellan alla olika intressen. Regeringen har tagit del av relevant kritik som riktats mot beslutet när det gäller jakttider för ripa och anser att det sammantaget finns skäl att göra justeringar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet. 

Ändringen i jaktförordningen innebär att jakttiderna för ripa blir densamma som tidigare år i vissa områden och utökas i andra områden. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt att jaga ripa under vårvintern ovan den så kallade lappmarksgränsen, står det i pressmeddelandet.

Medan ripan nu åter får lång jakttid väljer regeringen att ta bort jakt på ejder i stället, i väntan på en förvaltningsplan.

– Ejderpopulationens minskning är oroande. Regeringen är samtidigt medveten om att ejderjakt bedrivits under lång tid och har ett kulturellt värde, framförallt i den svenska skärgårdsmiljön. Regeringen har därför för avsikt att återigen tillåta jakt på ejder när det finns en beslutad åtgärdsplan som möjliggör detta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Jakttiderna för ripa som gäller från den 15 juli 2021:

• Älvdalens kommun i Dalarna och Jämtland: den 25 augusti ­– 28 (29) februari.

• Övriga delar av Dalarna samt Västerbotten och Norrbotten nedanför lappmarksgränsen: den 25 augusti – 15 februari.

• Västerbotten och Norrbotten ovanför lappmarksgränsen: den 25 augusti – 15 mars.

• Värmland, Gävleborg och Västernorrland: den 25 augusti – 15 november.