Jaktnyheter

Rättsligt klartecken för lodjursjakt i åtta län

Förvaltningsrätten säger okej till lodjursjakt i åtta län. För Dalarnas del är överklagningarna inte ännu hanterade. Foto: Gettyimages

Jurister vid Förvaltningsrätten i Luleå har nu gett klartecken till licensjakt på lodjur i åtta län. Det är bevarandeorganisationer som överklagat men inte lyckats övertyga rätten om att jakten är olaglig.

"}}

Förvaltningsrätten har inget att erinra mot den beslutade lodjursjakten i Kalmar, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Östergötland, Uppsala län, Jönköpings län.

Lagman Victoria Bäckström, har dömt i målen och sammanfattar:

– Vi anser att kritierierna för licensjakt är uppfyllda. Det innebär att det finns ett giltligt skäl för jakten och att den inte försvårar lodjurens gynnsamma bevarandestatus, säger Victoria Bäckström.

Även i Dalarna är jakten överklagad och där är det Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen som vill att jakten stoppas. Förvaltningsrätten har inte ännu tagit ställning till den överklagade jakten i Dalarna.

Victoria Bäckström framhåller också att det kan komma in ytterligare överklaganden.

Växande arbetsuppgift

På Förvaltningsrätten i Luleå är det tre domare och fem förberedande jurister som jobbar med jaktmålen.

– Jaktmålen är en klart växande målgrupp. Ärendena som rör licensjakt och skyddsjakt har blivit betydligt fler och tar mer och mer tid, säger Victoria Bäckström.

Domstolens ledning har begränsat andelen jurister som jobbar med jaktmålen.

– Det beror på att det är snabba mål som kräver stor sakkunskap. Det är en ganska arbetskrävande grupp eftersom det många gånger krävs väldigt snabba beslut, ofta på bara en dag – om det handlar om inhibition, säger Victoria Bäckström.

Det kommer också in överklagningar som avslås med motiveringen att de klagande inte har talerätt. För licensjakten på lodjur gäller det i år bland annat Tjust Fågelklubb, som överklagat licensjakten i Kalmar.

Tjust Fågelklubb

Föreningen har tidigare avvisats med motiveringen att de inte har talerätt. Efter det har Tjust Fågelklubb skrivit om sin verksamhetsbeskrivning och gjorde i år igen ett försök att överklaga licensjakten på lodjur.

Förvaltningsrätten skriver:

”Förvaltningsrätten anser att Tjust Fågelklubb inte heller utifrån den nya formuleringen av föreningens syfte har visat att föreningen har talerätt i det aktuella målet som rör licensjakt avseende lodjur. Föreningen har visserligen kompletterat sina stadgar och utvidgat det ursprungliga syftet att verka för skydd av fåglar och deras livsmiljöer med att föreningen generellt ska verka för skydd av natur inklusive dess flora och fauna. Det är dock en väldigt generell beskrivning av ett mycket brett syfte och det är alltjämt enligt rättens mening skyddet av fåglar och deras livsmiljöer som är föreningens huvudsakliga syfte.”

Här kan du läsa om länsstyrelsernas tilldelning i lodjursjakten.