Jaktnyheter

Rätten går på Rovdjursföreningens linje

Arkivbild: Gettyimages

Efter tilläggsbeslut från de tre berörda länsstyrelserna skulle licensjakten på två vargar i Haraldsjö dras i gång i går men nu inihiberas beslutet efter att Rovdjursföreningen överklagat till förvaltningsrätten.

"}}

Rovdjursföreningen överklagade tilläggsbeslutet och anförde följande skäl.

Länsstyrelsen har inte haft rätt att fatta ett nytt beslut i samma sak medan domstolsprocess om dels det grundläggande beslutet, dels ett ändringsbeslut alltjämt pågår. Beslutet rör samma sak som de överklagade besluten varför det är fråga om litis pendens. Beslutet ska därför undanröjas. I alla händelser har inte länsstyrelsen haft rätt att utöka tilldelningen av vargar som ska få skjutas efter den sista september.

Under tisdagen beslutade Förvaltningsrätten i Luleå att tills vidare inhibera licensjakten i avvaktan på slutgiltig prövning av överklagan.