Jaktnyheter

”Räcker inte att vara kompis med jägarna” – LRF kräver ny jaktlagsutredning

Ordföranden för Lantbrukarnas riksförbund, Palle Borgström, kräver att jaktlagstiftningen ses över. Foto: Johanna Norin/LRF

LRF-ordförande Palle Borgström kräver stopp för viltskador på jord- och skogsbruk och att regeringen tillsätter en ny jaktlagsutredning.

"}}

I en text publicerad både av Svenska Dagbladet och på LRF:s egen webbsajt listar Palle Borgström allt han tycker är negativt med dagens viltstammar.

Han räknar upp förstört spannmål och limpor som aldrig hamnar i affärsdiskarna, mat som aldrig når konsumenterna, förstörd skog och viltolyckor i trafiken.

”Med vilken rätt tvingas jordbruk, skogsbruk och vägtrafik leva med följderna av en jaktlagstiftning som har som syfte att skydda och vårda vilt – så att stora viltstammar kan nyttjas för jakt? Till nytta för vem?”, skriver Palle Borgström.

Viltskadekommissionen

Han pekar på att jaktlagen i sin nuvarande form skrevs 1987 är föråldrad och måste omarbetas.

”Jaktlagen har som syfte att stödja och skydda vilt så att det kan nyttjas för jakt. Den är skriven i en tid då viltskador mest var något som älgar kunde ställa till med. Men det uppfattades som hanterligt eftersom den så kallade älgexplosionen i början av 1980-talet var inbromsad när riksdagen tog beslut om jaktlagen 1987”, skriver Palle Borgström.

Han lutar sig emot den rapport som Viltskadekommissionen levererade i juni. Där föreslogs också en ny jaktlagsutredning.

”Det räcker inte att vara kompis med jägarna för att vinna valet. Regeringen måste ta långsiktigt ansvar och tillsätta en ny jaktlagsutredning omgående”, kräver Palle Borgström.