Jaktnyheter

Protesterar mot nytt EU-förslag om rovdjur

Företrädare för Svenska samerans riksförbund är kritiska till EU-förslaget om rovdjur. Foto: Gettyimages
Umeå (JJ) Svenska samernas riksförbund protesterar mot det senaste EU-förslaget som stoppar jakt på stora rovdjur.
EU-kommissionen har lagt fram förslag till nya rådgivande ”guidelines” för hotade arter. Förslaget är bland annat att gynnsam bevarandestatus för exempelvis varg, björn och lodjur i framtiden ska anges lokalt. Det skulle innebära att det inte går att ha licensjakt och skyddsjakt på de stora rovdjuren om inte gynnsam bevarandestatus är uppfylld i länet där jakten ska bedrivas. EU-parlamentarikern Christofer Fjellner varnar för att det kommer att innebära varg i hela landet, också i renskötselområdet. Läs om förslaget här och här.

”Fick veta det bakvägen”

– Redan idag är det tillräckligt svårt för våra medlemmar att få skyddsjakt. Vi har påtalat det för regeringen och kommer också att yttra oss när förslaget går ut på remiss, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och jurist på Svenska samerans riksförbund. Både hon och ordföranden i Svenska samerans Riksförbund, Niila Inga, är kritiska till att varken EU-kommissionen eller miljö- och energidepartementet informerade om EU-förslaget. – Vi fick veta det bakvägen, konstaterar Niila Inga.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21