Protesterar mot nytt EU-förslag om rovdjur

Umeå (JJ) Svenska samernas riksförbund protesterar mot det senaste EU-förslaget som stoppar jakt på stora rovdjur.

Företrädare för Svenska samerans riksförbund är kritiska till EU-förslaget om rovdjur. Foto: Gettyimages

EU-kommissionen har lagt fram förslag till nya rådgivande ”guidelines” för hotade arter. Förslaget är bland annat att gynnsam bevarandestatus för exempelvis varg, björn och lodjur i framtiden ska anges lokalt.

Det skulle innebära att det inte går att ha licensjakt och skyddsjakt på de stora rovdjuren om inte gynnsam bevarandestatus är uppfylld i länet där jakten ska bedrivas.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner varnar för att det kommer att innebära varg i hela landet, också i renskötselområdet. Läs om förslaget här och här.

”Fick veta det bakvägen”

– Redan idag är det tillräckligt svårt för våra medlemmar att få skyddsjakt. Vi har påtalat det för regeringen och kommer också att yttra oss när förslaget går ut på remiss, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och jurist på Svenska samerans riksförbund.

Både hon och ordföranden i Svenska samerans Riksförbund, Niila Inga, är kritiska till att varken EU-kommissionen eller miljö- och energidepartementet informerade om EU-förslaget.

– Vi fick veta det bakvägen, konstaterar Niila Inga.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser